Åsa Cederqvist Some kind of Metabolism (.2)


13 februari 2020 15 mars 2020

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken


Åsa Cederqvists arbete grundar sig i ett intresse för det ständigt föränderliga, gränsdragningen objekt-subjekt, samt kring tillstånd av omformulering och omformande – både i de materiella och mentala rymderna..


Under tiden i studion på Färgfabriken kommer Studio Åsa Cederqvist att arbeta med utgångspunkt i de kretslopp av materiel och upplevelser som finns inom huset och dess kringområden. Vi kommer att laborera med förskjutningar och förändring och utveckla ett gränssnitt av transformativa processer, sönderfall och uppbyggnad. Vi vill visuellt och filosofiskt studera och pröva olika tillstånd, virtuella rum vs. fysiska rum, det orala vs. det taktila, kropp och maskin.

Hur påverkar fasta vs. flyktiga tillstånd oss? Hur kan vi förstå att vi är holobionter sen födseln? Vad betyder förändringsprocesser för ens känslo-centran? Vad behöver du för att acceptera förändringar? Hur kan vi förstå resterna av det förflutna (allas, vårt eget)? Går det att spåra konsekvenserna av en förändring i förtid? Hur kan du använda dig av ditt avfall? Hur kan transformativa processer gestaltas? Vad har fettklumpen i Londons kloaker gemensamt med gapskrattet?

Under denna period vill vi uppmuntra till dialog med andra praktiker, forskare och intresserade besökare.

Från inspelningen av Mama Dada Gaga i Stockholm 2016. Foto: Frida Wendel

Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.


Med stöd från

Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet