Upplev Lövholmen med metod från romantiken! – Claude glass-vandring


11 oktober 2023

Välkommen till en Claude glass-vandring med konstnärerna och pedagogerna Björn Lundell och Jacob Erixson

15.00–17.00


Claude glass är en svärtad fickspegel döpt efter konstnären Claude Lorrain. Spegeln användes under romantiken av konstnärer, författare och intellektuella för att under vandringar betrakta landskap och framför allt ruiner. Spegeln skulle återge den sublima och melankoliska stämning man såg i Lorrains målningar.

Under vandringen på Lövholmen går vi i romantikernas fotspår och betraktar området genom våra Claude glass. Vandringen ger deltagarna möjlighet att stanna upp, kontemplera och ta in Lövholmens kulturhistoriskt viktiga byggnader. De som vill kan också skissa, fotografera eller skriva om sina upplevelser. Något som i sin tur öppnar för en diskussion kring den planerade exploateringen och rivningen av för Lövholmen karakteristiska byggnader. 

Mer om Claude glass och Lövholmen

Claude glass används genom att betraktaren vänder ryggen mot det motiv denne vill studera, spegeln hålls upp i luften i ögonhöjd antingen lätt åt höger eller vänster vilket då återger en reflektion av det man ser över axeln. Spegeln abstraherar landskapet och ger enligt 1700-talskonstnären och författaren William Gilpin en mjuk och rik skiftning av omgivningen med måleriska kvalitéer.

Lövholmen är unikt då det är ett av Stockholms sista centralt belägna industriområden. Området sträcker sig mellan Liljeholmen och Gröndal och har haft en historia som industriområde sedan 1800-talet. I och med en föreslagen plan med syfte att transformera och exploatera Lövholmen till bostadsområde kommer platsens karaktär drastiskt förändras och många av dess unika och kulturhistoriskt viktiga byggnader och landmärken att försvinna. 

Landskap som dessa blir ofta förbisedda och betraktas som icke-platser där människor oftast inte uppehåller sig under längre perioder utan passerar igenom utan större eftertanke kring platsens topografi. Syftet med vandringen är att deltagarna ska ges möjlighet att stanna upp, kontemplera, ta in och verkligen se platsen för vad den är. Tanken är också att öppna upp för en vidare dialog kring stadsplanering och våra offentliga rum, hur vår gemensamma kulturhistoria ska bevaras och hur platser som denna kan fungera som projektionsytor för alternativa visioner och drömmar.

Foton: Jacob Erixson.