Jennifer Bornstein – Film och etsning


7 mars 2009 26 april 2009

Separatutställning,
Stora salen, Färgfabriken

Curator Elisabeth Haitto Ahrén


Jennifer Bornstein hör till en ny generation konstnärer som snabbt etablerat sig på den internationella konstscenen. Hon presenteras för första gången i Norden och Sverige med en utställning med videoverk och etsningar på Färgfabriken.


Jennifer Bornstein arbetar främst med film, foto och etsningar och Färgfabriken har med Elisabeth Haitto Ahrén som inbjuden curator valt att visa tre filmer och elva etsningar. Det genomgående temat i utställningen är en stilla inbjudande poesi som lämnar dörren öppen för egna tolkningar av verken.

I utställningen har Färgfabriken glädjen att premiärvisa ”Phantom Limb” (2009), 14 min, sv/v, 16mm, som Färgfabriken är medproducent till. Senare i vår visas filmen även på Gavin Brown’s enterprise i New York. Till skillnad från de två andra filmerna i utställningen är ”Phantom Limb” abstrakt. Den beskriver små förskjutningar i ett rum och skalan inom rummet och dess förhållande till omvärlden förblir okänt. Filmen ”What it Was” (2001), 20 sec, färg, 16 mm, är en vardagsscen med överraskande inslag, och “Celestial Spectacular” (2002), 5 min, färg, 16 mm, består av en serie korta av varandra oberoende filmavsnitt med olika observationer eller iscensättningar. De till synes dokumentära bilderna sätter betraktarens perception i svaj – är detta på riktigt?

Jennifer Bornstein använder sig av en analog teknik när hon arbetar med scenografi och effekter, som till exempel modeller och ljusreflektioner, vilket ger associationer till filmmediets barndom. Hon möter betraktaren med enkla gester. Ett mörkt rum, ljudet från snurrande projektorer, flimrande ljus på filmduk. Det mörka rummet refererar till det cinematografiska, dvs biosalongen, men nu i en mindre skala med hemmabion i åtanke. Man kan säga att stora salen på Färgfabriken blir en inverterad vit box. Filmerna presenteras så enkelt som möjligt med små projektorer och i omfång preciserade dukar. Mörkret emellan verken fungerar som andrum – pauser. I samklang med filmerna presenteras en serie etsningar. Jennifer Bornstein använder sig även här av en inom samtidskonsten ålderdomlig metod i behandlingen av sin samtid, då hon studerar det som finns och sker i den nära omgivningen och i sin vardag. Etsningarna fungerar som en story board inför arbetet med filmerna.

Om konstnären

Jennifer Bornstein är född 1970 i Seattle, Washington, bor och arbetar idag i Los Angeles, USA. Hon har en BA utbildning från UC Berkeley (1992) och en MFA från UCLA (1996) och har gått The Whitney Program (1996/97). Jennifer Bornstein representeras av gallerierna greengrassi i London, England, Gavin Brown’s enterprise i New York, NY, USA och Blum & Poe i Los Angeles, CA, USA. Bornstein har också gett ut boken How to ride the bus (Four Corners Books 2007) som är en annorlunda guide till New York och hur man kan ta sig runt i staden med dess bussar. Den säljs under utställningsperioden på Färgfabriken. Hon har även varit gästcurator på The Hammer Museum i Los Angeles där hon gavs tillfälle att plocka fritt i The Grunwald Collection för att sammanställa en utställning (2008).