Skriv ut denna sida

tyrens

Stadsbyggnad och infrastruktur av hög kvalitet och med omtanke om miljön, naturen och människorna som rör sig där är en förutsättning för god samhällsutveckling. Vare sig det rör sig om tidiga planeringskeden, utredningar eller projektering har Tyréns som mål att hitta lösningar som bidrar till bättre framtida, moderna samhällen med goda livsbetingelser för alla.

Samtidigt gäller det att anpassa sig till utvecklingen i branschen; ny teknik, nya relationer, nya arbetssätt. För att lyckas krävs nyfikenhet, kompetens och kreativitet, men också affärsmässighet och en vilja att skapa förtroende och en positiv känsla – det krävs både hjärta och hjärna. Vi är över 1.100 medarbetare på Tyréns. Vi är verksamma inom ett 20-tal tjänsteområden och finns på 25 platser över hela Sverige från Malmö till Kiruna. Med Sven Tyréns Stiftelse som stark och oberoende ägare har vi möjlighet att satsa på kompetens- och kunskapsutveckling genom både egen- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.