Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Samarbetspartners i Experiment Stockholm

Experiment Stockholm görs möjligt genom fruktbara samarbeten och idéutbyte med en rad partners som på olika sätt är relaterade till Stockhoms framtid. Från idé till verklighet finns det många betydelsefulla kommuner, företag och organisationersom bidrar med sina resurser.

Är du/ni nyfikna på att bidra i någon omfattning? Varmt välkommen att Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!


 
Arkitekter utan gränser web

Om Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. Vår värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. 

Hemsida

Brostaden

Om Brostaden

Brostaden är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter i Storstockholm. Vår vision är att utveckla morgondagens mötesplatser som får människor att lyckas.

Hemsida

ekologigruppen web

 Om Ekologigruppen

Ekologigruppen arbetar sedan 25 år med hållbar samhällsutveckling inom ekologi, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur, miljökonsekvensbeskrivning och klimatanpassning.

Hemsida

energimyndigheten web

 Om Energimyndigheten

Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Hemsida

goethe

 Om Goethe Institut

Goethe-Institut är Tysklands kulturinstitut med filialer världen över. Vår uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och måna om ett internationellt kulturellt samarbete. Genom att informera om det kulturella, sociala och politiska livet vill vi förmedla en mångfacetterad bild av Tyskland.

Hemsida

haningekommun200

 Om Haninge kommun

Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med 82 400 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län.

Hemsida

NederlandskaAmbassaden

Nederländska ambassaden i Stockholm, Sverige

Hemsida

huddinge web

Om Huddinge kommun

Huddinge präglas av en stark utveckling och befinner sig strax söder om Stockholm. Med över 100 000 invånare är Huddinge den största kommunen i länet efter Stockholms stad.

Hemsida

knivsta web  

Om Knivsta kommun

Knivsta kommun bildades 1 januari 2003, genom en delning av Uppsala kommun till två nya kommuner, Knivsta och Uppsala och kommunen har i dag över 15 000 invånare. Kommunen är en av dem som växer snabbast i Sverige. 

Hemsida

movium

Om Movium

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU. Movium anser att utemiljön är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. I utvecklingen av våra städer måste man utgå från livet i staden, det vill säga ta avstamp i stadsrum för människor. 

Hemsida

Malardalsradet

Om Mälardalsrådet

Mälardalsrådet, som är en ideell och politiskt styrd organisation, arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i. Vår roll är att vara en storregional mötesplats.

Hemsida

nacka web

Om Nacka kommun

Nacka kommun gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Här bor 96 000 personer och antalet ökar stadigt.

Hemsida

Naturverket web ny

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Hemsida

nordbygg ny web

Om Nordbygg

Nordbygg ger dig ett säkert grepp om utvecklingen inom bygg-, VVS-och fastighetsbranschen. Över 800 utställare från drygt 30 länder är på plats för att visa upp spännande nyheter, smarta lösningar och nya idéer.

Hemsida

Nordregio ny web

Om Nordregio

Nordregio is a leading international Nordic research institute in the broad field of regional studies. We undertake strategic research with the aim of producing informed and relevant material for decision-makers at the international, national and regional levels.

Hemsida

philips web

Om Philips

Skapar innovationer som har betydelse för människor. Vår strävan är att leverera nya hälsovårds- och belysningstekniker samt innovativa och lokalt relevanta konsumentprodukter som gör stor skillnad för våra konsumenter och intressenter över hela världen.

Hemsida

Ramboll ny web

Om Ramböll

Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting.

Hemsida

 

riksbyggen web

Om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer främst i nyproduktion. Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar, kommersiella- och offentliga fastighetsägare som kunder.

Hemsida

 

separett web

Om Separett

Separett har i snart 40 års tid utvecklat kvalitativa och funktionella toalettlösningar som inte begränsas av tillgången på vatten och avlopp. Våra toaletter förenklar vardagen och fritiden för hundratusentals människor över hela världen.

Hemsida

 

SRC web  

Om Stockholm Resilience Center

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

Hemsida

Ny sthlm stad web  

Om Stockholms stad

Det går bra för Stockholm. Många söker sin framtid i staden och länet. Sysselsättningen är hög. Framtidsoptimismen märks även på höga födelsetal. Enligt de senaste prognoserna kommer en miljon människor bo i Stockholms stad år 2020. Det gör att vi måste planera för och säkerställa byggande av bostäder och infrastruktur.

Hemsida

sundbyberg web

Om Sundbybergs stad

Sundbyberg – Sveriges minsta kommun till ytan – är samtidigt den snabbast växande med över 40 000 invånare.

Hemsida

SA web

Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Hemsida

träbygg web

Om Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Hemsida

sweco svart web

Om Sweco

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

Hemsida

Smalm tra web

Om Södermalms Trä

Vårt strategiska läge i Årsta, nära Södra Länken och andra viktiga tillfartsvägar borgar för snabba hämtningar och smidiga leveranser. Vi erbjuder ett väderskyddat drive-in-lager om 10 000 m2 särskilt anpassat efter yrkeskunders behov.

Hemsida

sodertalje web

Om Södertälje

Södertälje är en kommun med 92 000 invånare och ett kreativt samhällsklimat. Här möter du mångfald, innovativa idéer och en industri i framkant. Det är kommunens mångfald som är vår styrka och också vår utmaning. Vi har fokus på att lyfta skolan och hållbarhetsfrågor. I Experiment medverkar Södertälje kommun bland annat med våra gymnasieskolor.

Hemsida

Totally sthlm web

Om Totally Stockholm

Den ultimata guiden till Stockholms kultur- och uteliv.

Hemsida

vasakronan web

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Hemsida