Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Svante Pettersson

– Visar en installtion om det som i alla tider lockat människor att flytta till städer.

Color trip 800

Ljusdesignern Svante Petterssons installation handlar om det som i alla tider lockat människor att flytta till städer. Friheten att få tänka, tala och vara som man vill. Att komma till en fristad. Att få välja att vara ifred, helt anonym, men ändå omsluten av folk – eller att söka sig till en ny, självvald gemenskap.

Svante Pettersson har skapat en passage som illustrerar denna typ av transformation. Passagen rör sig mellan de mer intellektuella fallstudierna i projektrummen och de konstnärliga verken i stora salen. Hans uttrycksmedel är det artificiella ljuset som är en så viktig del av stadsmiljön, inte minst under vinterhalvåret i Stockholm.

Den optimala visuella upplevelsen, och fotovyn, är vid angiven ’photo point’ 130 cm från golvet. Ladda upp bilderna på sociala medier med #colortrip.

 


Color Trip (2015)
spånskivor/particle boards; akryl-färg/acrylic paint; LED-ljusinstallation/LED light installation
9,9 m x 1,3 m x 2,45 m