Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Osynliga teatern

–En urban upplevelse som ger dig möjligheten att stå ansikte mot ansikte med berättelser som är gömda på gatorna omkring dig.

osynliga teatern lovholmen 800px

Osynliga teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen, som skapar interdisciplinära föreställningar och filmiska upplevelser genom ljud, där publiken bjuds in att bli en del av berättelsen och koreografin. I verket Hidden Echology arbetar de tillsammans med Interaktionsstudion Liquid som består av Jurgen Köningsmann och Morgan Fredriksson.

Tillsammans undersöker de hur det skulle se ut om en karta förändrades efter behov och rörelsemönster. De utgår från tanken att den arkitektoniska omgivningen befinner sig i dåtid medan förhållandet mellan människa och arkitektur uppstår i nutid. Användandet av detta rum befinner sig i konstant förändring beroende på vem som besöker det. Genom att utforska staden utifrån icke-givna mönster öppnar vi för möjligheten att skapa nya stigar att kartlägga och historier som utspelar sig där, där besökaren blir en del av handlingen.

HIDDEN ECHOLOGY
Föreställ dig att du går genom en stad och beroende på hur du går eller vad du gör för val så förändras ljuden medan du förflyttar dig. För när du närmar dig en plats eller rör dig bort från den så ändras karaktären av vad du hör. Du kommer att gå igenom den här upplevelsen och styras av en röst och ett GPS-system, men desto längre tiden går så börjar rösten bli mer personlig och tillsammans så upptäcker ni de outforskade platserna. Doften av skeppsvrak, betong, glömda barndomsdrömmar, och skuggan av ett ansikte som liknar ditt eget. Du blir medveten om ljud som inte hör till platsen, inspelade minnen från andra som gått här innan dig, och du blir själv instruerad att lämna ett spår av dig själv.

I Hidden Echology skapas en värld där det osynliga blir synligt. I form av en Audio Walk leds ni två och två tillsammans ut från Färgfabriken. Efter en stund uppmanas ni att agera mot varandra och leds vidare på en egen stig. En stig där ditt undermedvetna och verkligheten sakta smälter samman. Du uppmanas att både lyssna och se staden i ett intimt och genom ett poetiskt ljus. Tillsammans skapas en drömlik berättelse som kastar omkull våra referenspunkter och vår uppfattning om saker. En urban upplevelse som ger dig möjligheten att stå ansikte mot ansikte med berättelser som är gömda på gatorna omkring dig. Du bjuds in till att upptäcka stadens många ritualer som vi annars inte lägger märke till och som definierar en ny sensorisk geografi.