Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Stockholm on the Move

– ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar.


vggen jocke web

Foto: Fredrik Sweger

Stockholm on the Move är ett pågående projekt som startade 2010 i samarbete med KTH och många andra intressenter.

Stockholm on the Move undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Det handlar om att få syn på system och vända på perspektiv. Vad är Stockholm i ett lokal, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer?

Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen.

Stockholm on the Move är en process i ständig förändring. Hör gärna av dig om du har frågor eller spännande exempel och idéer!

Just nu är projektet inne i en förberedande period inför nästa utställning: Experiment Stockholm, som öppnar i september 2015.

 

Water notes 600

Färgfabriken har sedan början av 2000-talet arbetat experimentellt och gränsöverskridande med stadsplanering, urban utveckling och samhällsfrågor, både lokalt, regionalt och internationellt. Med Stockholm on the Move vill Färgfabriken bidra till fler perspektiv på samhällsutveckling och infrastruktur och rikta sig mot en bred publik – alla Stockholmare – och samtidigt skapa förutsättningar för experter och makthavare att mötas på nya sätt.

Utgångspunkt:

Redan 2010 mynnade en dialog mellan Färgfabriken och KTH ut i en idé om ett projekt om infrastruktur, ett komplext begrepp som innehåller både nycklarna och utmaningarna för framtidens samhällen. Att utgå ifrån system och underliggande strukturer gjorde det möjligt att få nya synvinklar på urban utveckling, samtidigt som många discipliner kunde möteas kring frågorna. Färgfabriken samlade privata och offentliga aktörer och det blev snabbt uppenbart att det inte finns någon gemensam överblick över alla planer och projekt i Stockholmsregionen. Ännu mindre gick det att greppa deras möjliga konsekvenser.

Grundläggande frågeställningar:
Vad planeras och byggs i regionen?
Hur blir det?
Vilka alternativ finns?
Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer?

Stockholm on the Move - vägen fram:
Just nu är siktet inställt på en ny utställning med tillhörande program hösten 2015. Genom inspiration, exempel, upplevelser, alternativ och visioner kommer vi att undersöka frågor som:

Kan vi planera våra städer snabbare samtidigt som människor får mer inflytande?

Kan ett nytt sätt att se på infrastruktur skapa både integration och hållbar tillväxt?

Måste ett attraktivare Stockholm bygga på lösningar som är stora, dyra och långsamma?

 Läs mer om kommande utställning med tillhörande program i menyn till höger. 


 sotm publik2

Den första utställningen inom ramen för Stockholm on the Move pågick mellan 22 november 2012 – 24 mars 2013 och ackompanjerades av ett omfattande program av konferenser, seminarier och workshops. Utställningen var uppdelad i olika delar där man bland annat kunde orientera sig mellan en historisk överblick, internationella utblickar, en sammanfattning av pågående och planerade infrastrukturprojekt och fem olika scenarier för Stockholmsregionens framtid. Genom arkitektur, design, stadsplanering, film, konst och ljud gavs besökarna tillfälle att både uppleva, reagera och bli delaktiga i Stockholmsregionens utveckling. 

tycktill hemsida
En viktig del av den första utställningen var den Tyck Till-vägg där besökarna själva kunde uttrycka sina drömmar, farhågor och förhoppningar om framtiden. Mer samlade reaktioner finns härFoto: Fredrik Sweger. 

En fördjupad ingång till Stockholm on the Move finns i artiklarna under "Läs mer" i menyn uppe till höger. Under "Del 1, 2012-2013" kan man läsa mer om den första utställningen med tillhörande program.

 


 

Projektet och metoden Stockholm on the Move har även väckt uppmärksamhet internationellt, och har visats i på Urbanism- och Arkitekturbiennalen i Shenzhen och i Shanghai i Kina. I april 2014 deltog projektet på Nordbygg-mässan i avdelningen Sustainable days.


Stockholm on the Move 2013-2014 produceras av Färgfabriken i samarbete med en rad partners. Är du intresserad, eller har du frågor? Kontakta oss gärna!