New Urban Topologies

Cultural exchange trough Art and Urbanism

cl nut 1

Världen urbaniseras i en rasande fart. I takt med denna utveckling växer behovet av att undersöka våra städer ur olika perspektiv. Framförallt genom att koppla ihop frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation med städernas fysiska struktur. Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies är ett initiativ som uppstod ur dessa frågeställningar - utmaningar som saknar metoder för dialog mellan stadens olika röster och intressen. Fram tills idag har New Urban Topologies verkat i Baltikum, Östeuropa, Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. I städer som har ett underskott på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. New Urban Topologies söker alltid nya vägar att formulera samhälle och stad. Tankegångar som bidragit till uppkomsten av projekt som Baltic Dimensions och Patchwork of Narratives. För det är kontakten med människor och ideér som inspirerar och utvecklar.


Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies skapades 2010 för att undersöka hur urbanisering hänger samman med samhällsutveckling och kultur. Den här filmen är en introduktion till programmet och visar ett axplock av de frågor, ämnen och städer som NUT arbetat med genom åren.


Ett kollage med bilder och citat från New Urban Topologies genomförande under 2018- 2019 med fokus på staden Phnom Penh. Kollaget ger en uppfattning om frågeställningar och workshopresultat som engagerade deltagarna som kom ifrån olika länder i regionen.