Seminarium om mänskliga rättigheter i samarbete med Edelstam stiftelsen.

I relation till att Edelstam stiftelsen delar ut Edelstampriset den 11 november hålls ett seminarium på Färgfabriken dagen efter på temat mänskliga rättigheter. Edelstampriset instiftat till Harald Edelstams minne tilldelas en person som bidragit till och haft modet att stå upp för de mänskliga rättigheterna. Årets pristagare annonseras den 4 november och kommer intervjuas av Caroline Edelstam på det seminarium som hålls på Färgfabriken.

SEMINARIUM

Tid – 12 november, 9.30 – 12.00
Plats – Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm.

Medverkande: Caroline Edelstam, Dr. Carlos Castresana-Fernandez, Dr. Brian Palmer, Ambassadör Ewa Werner-Dahlin, Ambassadör Hans Corell samt 2014 års mottagare av Edelstampriset.

Ladda ner programmet här.