Psychosis part I – I will never talk about the war again fortsätter till Maribor!

Den första delen i Färgfabrikens långsiktiga Psychosis-serie reser vidare till KIBLA i Maribor, Slovenien. Utställningen pågår till 30:e augusti och medverkar gör konstnärer med koppling till länderna på Balkan – konstnärer som intresserat sig för det individuella/kollektiva krigstraumat eller ett samhälle i ”masspsykos”. En mer ingående presentation skriven av Vladan Jeremic, curator, kan laddas ner som pdf.

Läs gärna mer om utställningen som visades på Färgfabriken 2011 här eller ladda ner utställningskatalogen som e-book här.