The Gender Turntable


Färgfabrikens jämställdhetslaboratorium.

25 nov 2005 – 5 feb 2006


The Gender Turntable vill sätta dagens arbetsmarknad under luppen. Hur ser det egentligen ut? Vilka är det som får de där utannonserade jobben? Och vilka får alla de där attraktiva jobben som aldrig ens är ute på annons? Vad är det som gör att en grupp människor utesluts och kanske aldrig får det arbete som de både har utbildning och kompetens för?

The Gender Turntable som är ett samarbete mellan Färgfabriken, JämO, Arbetslivsinstitutet och Länsstyrelsen, vill också lyfta fram sambandet mellan en jämställd arbetsmarknad och tillväxt. Vad kan vi alla tjäna på att ha en jämställd arbetsmarknad? Svaren är många och blir säkerligen fler när jämställdhetslaboratoriet drar igång utställningen, seminarier, diskussioner och workshops.

Den segregerade arbetsmarknaden kommer att bli extra synlig när alla fyrtiotalisterna går i pension om några år. Attityder och föreställningar kring kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder i arbetslivet måste bli synliga för att en förändring ska kunna ske. Färgfabriken vill med The Gender Turntable skapa en plats där man vrider och vänder ut och in på dessa frågor. Färgfabriken är platsen där mångfalden av människor, både specialinbjudna och allmänheten, får ta del av jämställdhetslaboratoritet. The Gender Turntable är ett interaktivt projekt som vill kommunicera ut att frågor kring den könssegregerade arbetsmarkanden är intressanta, nödvändiga och viktiga för alla.

Inom ramen för The Gender Turntable visar Färgfabriken den amerikanska konstnären Liz Gohens verk, Bodywork. Liz Cohen ställer med sin konst könsrollsbetonade frågor. Hon kommer själv att vara i Sverige under hela utställningsperioden, som en del av verket.

I samband med The Gender Turntable producerades även en tidning som du kan ladda hem lite längre ner på sidan.

Färgfabriken har under åren genomfört ett antal projekt under Turntable-taket.


Partners