The Baltic Turntable – nya ideér om urban utveckling och stadsplanering. Fokus: Baltikum


1 jan 2009 – 1 jan 2010


The Baltic Turntable är ett mångbottnat och omfattande projekt med fokus på Östersjön. Projektet vill väcka medvetenhet och engagemang för Östersjöområdet. Målet är att människor omkring havet ska få möjligheter arbeta tillsammans mot ett hälsosamt hav som kan användas för rekreation och ekonomiska aktiviteter, ett hav som stimulerar sociala och kulturella kontakter.

The Baltic Development Forum – detta filmklipp är från ett tal som Färgfabrikens styrelsemedlem, Mats Hellström höll under det Baltiska utvecklingsforumet i Stockholm 2009 och i Vilnius 2010.

Vad är The Baltic Turntable Initiative? The Baltic Turntable Initiative är initierat av Stockholms Internationella Vatten Institut (SIVI), Färgfabriken – konsthall och samtidslaboratorium, INEO grupp och MTU kultuurikatet – kreativa industriers inkubator, samt ytterligare en mängd stödpartners från olika delar av Östersjöområdet. Syftet med The Baltic Turntable Initiative är att skapa medvetenhet och engagemang om Östersjöns framtid och dess område genom konstnärliga uttryck, utställningar, debatter och seminarium som ger lättillgänglig och relevant information. Trots att Östersjön är en av världens mest utforskade vattenmiljöer så är det fortfarande ett område i väldigt dåligt tillstånd. Den existerande information som finns om Östersjön är varken lättillgänglig eller användarvänlig. Detta förhindrar en generation av integrerad kunskap att stödja innovativa lösningar till rådande lednings och utvecklingsutmaningarna i regionen. För att stödja innovation, måste informationen vara lättillgänglig samt attraktiv så att den stimulerar till engagemang hos nya intresserade. Det övergripande målet är att folk omkring Östersjöområdet ska få möjligheter arbeta tillsammans för ett hälsosamt hav samt att stimulera sociala och kulturella kontakter.

BTT initiativet strävar efter att: • Främja regionalt samarbete • Stödja miljöinnovation • Främja hållbara verksamheter och investeringar.

BTT är: • Samlande och skapande av information och nya idéer • Arrangering av interdisciplinära aktiviteter och utställningar • Användandet av ett konstnärligt uttryck för att förmedla komplexa budskap • Användandet av en modern kommunikationsteknologi för riktig effekt • Delad kunskap t.ex. genom vuxenundervisning av lärare.

Färgfabriken har under åren genomfört ett antal projekt under Turntable-taket.