symb kort version

 


I Symbiosis möts olika idéer och kunskapsområden för att utforska hur ett symbiotisk tänkande kan inspirera till förändring och skapa förutsättningar för en bättre värld!

Medan våra samhällen snabbt och drastiskt förvandlas, är vår kunskap om grundläggande förändringsfaktorer splittrad. Vi kan analysera dem som enstaka faktorer och skeenden, men vi står inför utmaningen att utvärdera och beskriva dem i symbiotiska sammanhang, där flera olika metoder och analyser samspelar för att skapa nya bilder och berättelser av en komplex nutid och framtid.

Vi lever in en värld där många utmaningar möter oss dagligen genom ett enormt informationsflöde. Hur skall planeten vara livskraftig för kommande generationer? Vi måste tänka i andra banor för att finna vägar att förstå och hantera de utmaningar vår värld står inför. Forskningen har definierat många viktiga utmaningar och visar på olika alternativa lösningar, men om verkliga systemförändringar ska kunna uppstå krävs i själva verket att vi ser samband där man vanligtvis ser paradoxer och motsättningar. Det finns så många system som är beroende av varandra exempelvis inom stadsplanering och samhällsbyggnad. Sociala strukturer, miljö, artrikedom i relation till den snabba urbaniseringen av världen av idag.

Begreppet symbios definieras som en biologisk interaktion där en eller flera olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande med någon sorts effekt, antingen positiv eller negativ. Ordet kommer från grekiskan och kan översättas med att ”leva med”.

Färgfabriken 25 år!

Genom konst, arkitektur och stadsplanering har Färgfabriken i ett kvarts decennium utforskat hur dessa metoder var för sig och tillsammans kan bidra till nya sätt att tolka en komplex omvärld. Symbiosis är ett utställningsprojekt vars teman inspirerats av Färgfabrikens verksamhet genom åren.

Utställning, seminarier, debatter och mycket mer!

I september 2020 slår vi upp dörrarna till en spännande och föränderlig utställning som också fungerar som workshopyta och plats för möten, samtal och diskussion.

Har du idéer eller vill du veta mer? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Teman

Utifrån fyra teman har vi skapat en struktur för den symbiotiska undersökningen.

 • De-signing ecology

  De-signing ecology
  Vår förståelse och relation till ekologiska system har förändrats. Människan fått kunskaper som gör det möjligt att skapa alternativa ekologiska system exempelvis genom genmodifiering, mekanisk pollinering och utvecklade kretslopp. Kapaciteten att modellera och manipulera vissa ekologiska system ger människan möjligheter till ett bättre liv, samtidigt som det uppstår konsekvenser som är svåra att överblicka. Att kunna designa ekologi tvingar oss att utvärdera våra moraliska värderingar.

 • Hinterlands

  Hinterlands

  Städer växer och äter sig ut. Landskapen utanför våra städer används som ”oändliga” resurser och bakgårdar för den enormt snabba urbaniseringstakten i världen. Vilka relationer, synliga och osynliga, uppstår och finns mellan det urbana och landsbygden idag? Vad händer och vilka möjligheter skapas i dessa mellanrum? Har vi människor tappat kontakten med den vilda naturen?

 • Planetary Enterprise

  Planetary enterprise

  Vi använder mer av planetens resurser än vad planeten klarar av. Våra system måste omstruktureras. Vem tar ansvar för det? Har våra demokratier kraft att hantera dessa utmaningar? Hur mycket är vi medvetna om att vår vardag och våra liv, de beslut vi tar är kopplade till globalt vandrande företagsstrukturer och snabba algoritmer på världens börser? Ekonomiska och etiska perspektiv på miljö och hållbarhet? Hur mycket tål vår planet?

 • Becoming Human

  Becoming Human

  Hur är det att vara människa i en framtida digital värld styrd av ettor och nollor? Behövs vi? Och om så vad kan vi göra med den tid som kan vi få tillförfogande om robotarna har tagit över våra arbetsuppgifter? Får vi mer tid till reflektion? Får våra liv mer mening eller blir vi passiva konsumenter? Människan skapar alternativ till oss själva genom AI, men för vem och i vilka syften? När slutar artificiell intelligens vara artificiell? Och vad kommer istället? Om ”robotarna” tar våra jobb, är det en ny skön värld vi ser framför oss eller har våra liv tappat mening?


 

Tid & Plats

Utställning och publika program på Färgfabriken:
september - november 2020

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Expanded Societies
New Urban Topologies