Patchwork Beirut – En utställning som utgår från stadsinvånarnas perspektiv i en alltmer kommersialiserad stad.


Den mångkulturella staden står för både möjligheter och utmaningar, för kulturell rikedom och för splittring i samhället. Beirut & Mostar, med genomförande hösten 2014, kommer att fokusera på två städer som ständigt har präglats av dessa frågor, två städer som pendlar mellan samspel och splittring, Beirut (Libanon) och Mostar (Bosnien-Hercegovina).


Som få andra städer har Beirut rest sig ur inbördeskrig och invasion och återtagit sin ekonomiska utveckling gång på gång. Men de storslagna stadsutvecklingsprojekten som har genomförts av privata intressenter de senaste åren är sällan förankrade i stadsinvånarnas behov. Samtidigt präglas Beiruts stadskarta och utveckling starkt av en uppdelning mellan landets olika etniska grupper.

Genom att möjliggöra för kulturinstitutioner och kulturaktörer att ta en mer aktiv och strategisk roll inom ramen för urbaniseringsfrågor främjar projektet i Beirut en hållbar och demokratisk stadsutveckling. Projektet skapar för första gången den så nödvändiga och efterfrågade gränsöverskridande dialogen, inom staden och emellan städernas olika sociala sektorer.

Utställningen visas på The Mansion och The Station i Beirut i december 2014.

Medverkande konstnärer:

Rania Rafei är filmare som tidigare arbetat med informationsfilmer och dokumentärer för FN. Hon föddes 1979 i Tripoli, Libanon och flyttade till Beirut vid 18 års ålder. I dag frilansar hon för Al Jazeera och gör olika typer av videoinstallationer, nyligen färdigställde Rania sin första långfilm – delvis dokumentär, delvis fiktion. Under 2014 kommer Rania vara involverad i Patchwork of Narratives, Mostar-Beirut.

Jinane Dagher är producent med en dubbel masterexamen i Filmskapande och Audiovisuella studier  från Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Hon föddes i Beirut 1982 och har varit verksam där sedan 2008 som producent för en rad olika filmer. I samarbetet med Rania regisserar hon för första gången en videoinstallation.

Ali Beidoun är videokonstnär och föddes i Beirut. Han utbildade sig inom scenkonst på Libanesiska Universitetet där han också höll på med filmskapande. Han fortsatte sina studier i Bologna, Italien och examinerades med en Master i filmvetenskap. Idag bor han i Reggio Emilia i norra Italien och pendlar fram och tillbaka mellan Libanon och Italien i sina olika video- och filmprojekt.

Triptyk Beirut av Rania Rafei och Jinane Dagher är en film som skildrar fragmenterade inslag av staden och dess invånare. Skärmen är uppdelad i tre parallella skeenden som visar upp olika berättelser och perspektiv, arkitektoniska former samt behandlar problematiken kring den privatiserade stranden.

Video Extracts (15 min) av Ali Beidoun är ett videoverk som skildrar olika känslor som staden Beirut innefattar. Den är ett försök till att närma sig staden med intimitet och ge inblick i dess ambivalenta tillstånd; hur staden ger upphov till viljan att älska den men samtidigt kväver sina medborgare och det återkommande dilemmat om att stanna eller lämna Beirut.