top patchwork ny eng

En introduktion

– Färgfabriken har bedrivit internationella urbana projekt sedan 2010.

 

Sedan 2010 har Färgfabriken arbetat med internationella urbana projekt, främst i Mellanöstern och Östeuropa, under namnet New Urban Topologies (NUT). NUT söker alltid nya vägar att formulera samhälle och stad. Tankegångar som bidragit till uppkomsten av fler projekt som Baltic Dimensions och Patchwork of Narratives. För det är kontakten med människor och ideér som inspirerar och utvecklar.

New Urban Topologies
Världen urbaniseras i en rasande fart. I takt med denna utveckling växer behovet av att undersöka våra städer ur olika perspektiv. Framförallt genom att koppla ihop frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation med städernas fysiska struktur.

Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies är ett initiativ som uppstod ur dessa frågeställningar - utmaningar som saknar metoder för dialog mellan stadens olika röster och intressen. Programmet sammanför olika erfarenheter och förhållningssätt för att läsa av våra städer. Resultaten varierar från stad till stad. Det väsentliga är att möjliggöra kommunikation mellan stadens beslutsfattare och gräsrotsorganisationer. Ofta representerade av aktivister, kulturarbetare, stadsplanerare och arkitekter.

Fram tills idag har New Urban Topologies verkat i Baltikum, Östeuropa, Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. I städer som har ett underskott på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor.

Patchwork of Narratives
Våra städer och samhällen formas av berättelser. Beirut och Mostar - två städer som delar erfarenheter av splittring och en konfliktfylld samtid. Två städer som rymmer en mångfald av berättelser, utmaningar och förväntningar inför framtiden. Men vems framtid?

Under ett års tid har medborgare, aktivister, konstnärer och stadsplanerare i Beirut och Mostar reflekterat över sina städer och formulerat sina förväntningar.

I det splittrade Mostar tydliggjordes behovet av en kulturell mötesplats för att undersöka och skapa gemensamma bilder av Mostar då, nu och för framtiden. Detta resulterade i en nu aktiv kulturell verksamhet.

I Beirut undersökte dokumentärfilmare och konstnärer den snabba och oförutsägbara förändringen som staden genomgår, där människan trycks undan av starka ekonomiska och politiska krafter.

Patchwork of Narratives handlar också om att möjligöra en mer inkluderande tolkning av våra städer. De frågor projektet synliggör är inte bara relevanta i Beirut och Mostar, utan också i andra urbana kontexter. Den svenska konstnärsduon Osynliga teatern tar sig an universella frågeställningar som historia, samtid och identitet utifrån ett Stockholmskontext.


Tillbaka till Patchwork of Narratives

 

mostar 4