Ur planprocessen t.o.m. 2022 – Byggplaner, medborgardialoger med mera

Lövholmen, området runt Färgfabriken, kommer att göras om till ett bostadsområde, med bostadsrätter. Marken som ska exploateras ägs av flera privata byggaktörer. I november 2017 gavs stadsbyggnadsnämndens ok till att starta planarbetet. Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas. I nuvarande förslag, utifrån en preliminär strukturplan som markägarna tagit fram, kommer området exploateras med hög täthet. Planering har pågått länge, men planerna sätts troligen inte i verket förrän Cementa flyttats till energihamnen i Ropsten. Ett fåtal av de historiska industribyggnaderna planeras, enligt den nuvarande preliminära strukturplanen, att bevaras. Eventuellt kommer det så kallade Beckershuset, som i dag fungerar som ett levande ateljéhus att bli skola. 

Planområdet heter Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

På den här sidan samlar vi information för den som vill veta mer om planerna för den kommande byggprocessen på Lövholmen.  

Utdrag från yttranden som kommit in om Lövholmen: 

Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet
Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet
Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet
Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet
Utdrag från Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet
Utdrag från BUMS (Barnens Utemiljö i Staden) yttrande efter det första, tidiga samrådet

Tidplan (preliminär, uppdateras när ny info blir tillgänglig)

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
  • Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april.
  • Sammanställning av svar på tidigt samråd, diverse utredningar etc.
  • Utredningar av byggaktörer och staden Aug 2018 – vt 2020
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden, 2a kvartalet 2020
  • Bearbetningar av strukturplan, framtagande av förslag på bygg-area, Social och Kulturellt Värdeskapande Analys, uppdatering av utredningar, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandlingar mm, 3e kvartalet 2020 – 3e kvartalet 2021
  • Plansamråd, sista kvartalet 2021 eller 1a kvartalet 2022
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden, 2a kvartalet 2022
  • Gransking, 4e kvartalet 2022
  • Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden 1a kvartalet 2023.

Ett urval av planeringsdokument

Redovisning av tidigt samråd och ställningstagande inför plansamråd för Lövholmen 12 m fl i stadsdelen Liljeholmen, maj 2020

Stockholms stad, Stockholm Växer: Lövholmen blir en ny stadsdel.

Stockholms stad, tidigt samråd Lövholmen, april-maj 2018.

Underlag för tidigt samråd

Kortversion av strukturplanen, mars 2017

Ett urval av yttrandena som kom in under det tidiga samrådet 2018:

Stockholms stads kulturförvaltning

Stadsdelsnämnden Hägersten/Liljeholmen

Bums – Barns utemiljö i staden

Miljöförvaltningen

Ett urval av artiklar som publicerats om planerna:

Planerad fabriksrivning på Lövholmen får kritik. 8 okt 2008

Bildspecial: 7 nya skisser på framtida Lövholmen: Tidningen Hägersten/Liljeholmen. 8 dec 2016

Vem ansvarar egentligen för förslumningen av Lövholmen?

Nu ska ödehusens öde avgöras. Mitti 7 dec 2018

Nu rivs första byggnaderna vid Lövholmen, Stockholm Direkt, jan 2020

Fler industrikåkar i söderort kan räddas. Stockholm direkt, maj 2020.

Från Färgindustri till moderna bostäder, Mitti, maj 2020

Gamla fabriker rivs, och marken saneras. Mitti, 20 maj 2020

Om drygt 10 år kan industriområdet bli bostäder. DN juni 2020.

Övrigt

 Rewalk Remake Liljeholmen – en blogg av Marie Nilsson