Filmkanal – Lövholmen


Här samlar vi våra filmer om området.


Lövholmen är det gamla industriområdet runt Färgfabriken, som nu står inför stora förändringar. Vilka kvaliteter döljer sig bakom den ruffiga ytan?

Lövholmen ett gammalt industriområde i direkt anslutning till Stockholms innerstad, som nu står inför stora förändringar. Sedan 1995 har Färgfabriken verkat här, i lokaler från 1889. Det senaste decenniet har industrierna successivt flyttat ut. Marken som ska exploateras ägs av flera privata byggaktörer. Enligt en preliminär strukturplan som markägarna tagit fram, kommer området exploateras med hög täthet. Endast ett fåtal av de historiska industribyggnaderna planeras, enligt den nuvarande preliminära strukturplanen, att bevaras. Tidigast i slutet av 2020 väntas en färdig detaljplan kunna antas.

Färgfabriken befinner sig mitt i denna stadsutvecklingsprocess, som enda nuvarande verksamhet som kommer vara kvar i den färdiga nya stadsdelen. Vi vill ge perspektiv och ställa frågor om den stad som planeras och byggs. För vilka planerar man? Tas kvaliteter och resurser tillvara?

The industrial district around the contemporary art space Färgfabriken is called Lövholmen. It is like a magnet, attracting all kinds of dreams; starting with the optimistic scenarios of the Industrial Revolution going all the way to contemporary artistic explorations of urban space. Today Lövholmen is facing radical changes. By David and Hi-Jin Hodge.
Old images of workers in the factory where Färgfabriken is now located.
Vad tänker nästa generation om Lövholmen?
KU Leuven i Belgien är en av flera arkitekturskolor som arbetat med Lövholmen som exempel. Här ser du ett urval av studenternas visioner om hur man kan förvalta industriarkitektur och konstnärsateljéer i en ny stadsdel med bostäder.