Building Blocks

Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande inom arkitektur

BB huvudsida ny

Building Blocks Oslo

– succéutställningen får en efterföljare på Norsk Form.

bboslo 13 treni

Färgfabrikens populära och omtalade utställning Building Blocks fick 2011 en efterföljare i Norge, där utvecklingskonceptet utvecklades tillsammans med Norsk Form i Oslo.

Öppningen den 8 oktober blev en succé, och utställningen blev den mest välbesökta någonsin i Norsk Forms historia, med 11 600 besökare. Precis som i Stockholm växte utställningen på Norsk Form fram genom ett samarbete mellan barn, ungdomar och arkitektbyråer. Barnen beställde sina drömprojekt och arkitekterna förverkligade dem i skala 1:1. Samarbetet mynnade i sex stycken fantasifulla och utmanande byggnadsverk. Här kan ni följa uppbyggnaden av utställningen, från första skruv till sista färgklick!

bboslo 7 treni

bboslo 6 treni

Ett lokalt fokus
I relation till det Norska arkitekturåret 2011 fick Building Blocks Oslo ett lokalt norskt fokus. Arkitekter från Oslo, Bergen och Trondheim samt norska barn och ungdomar har deltog i projektet.
De medverkande arkitektkontoren var:

3RW arkitekter - Bergen
Arkitektkontoret Gasa - Oslo
Brendeland & Kristoffersen Arkitekter - Trondheim
Griff Arkitektur - Fredriksstad
Morfeus Arkitekter - Oslo
Rintala Eggertsson Architects - Oslo

Husen lever vidare
Två av byggnaderna reste vidare när utställningen var slut. Den gula metallspiralen "Nøste" blev en permanent installation utanför det nya Konstlabbet i Bergen och bambukonstruktionen "Krusedullhuset" sattes tillfälligt upp i Fredrikstads centrum.

bb oslo 10

Stor mediebevakning av Building Blocks Norge
Building Blocks Oslo blev uppmärksammat på flera håll. Här finns några pressklipp:
"Byggeprosjekt med barn i hovedrollen" Fredriksstad Blad
"Hard asfalt" Aften Posten
"Barn bygger framtiden" Norsk Form

Mer information om utställningen, filmer, bilder och pressklipp finns på www.norskform.no. Utställningen producerades av Norsk form och Färgfabriken, i samarbete med den kreativa byrån Medium och byggbolaget Veidekke.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.

Building Blocks – Katalogen

bbsthlm katalog

Resan med Building Blocks
Arbetet med ett Building Blocks projekt är en lång och intensiv process. Från de första trevande mötena mellan beställarna - barn och ungdomar - och de väletablerade arkitekterna fram till utställningens invigning. I katalogen till Building Blocks Stockholm får vi följa med hela vägen.

Innehållet riktar sig precis som utställningen till människor i alla åldrar. Här kan du läsa om barnen och ungdomarnas beställningar, presentationer av olika arktiektbyråerna och deras tankar kring projektet, flera texter som reflekterar, problematiserar och utmanar arktiekturbegreppet från olika perspektiv och en stor pysseldel skapad av illustratören James Graham.

bbsthlm katalog4
Illustration: James Graham

Katalogen är formgiven av Martin Frostner som också arbetade med den grafiska profilen till utställningen.

Medverkande i katalogen är: Joachim Granit, Jonathan Habib Enqvist, Arkitektbyråerna: Helen & Hard; The AOC; Hollmén Reuter Sandman; Kjellander+Sjöberg; KOD arkitekter; Terroier; Zizi&Yoyo; Wilhelmson Arkitekter; JT Architect, James Graham, Pehr Mikael Sällström, Madeléne Beckman, Stefan Lindberg, Sara Teleman, The Sorrell Foundation och Gerard Reinmuth.

Här kan du ladda gärna ner och läsa katalogen som pdf (21mb)!


En annan stad

– systemförändringar eller små förskjutningar. Ett seminarium i relation till utställningen Building Blocks.

bb sthlm 8 xenia
Från Building Blocks Stockholm. (Foto: Xenia Nikolskaya)

I den postmoderna eran har de stora planerna och systemlösningarna ofta betraktats som problematiska. Samhällskritiska arkitekter har därför ofta ägnat sig åt kontextkänsliga förändringar och maktförskjutningar snarare än stora visioner om samhällets utveckling.

På detta halvdagsseminarium diskuteras möjligheter och problem med dessa angreppssätt: att arbeta med stora visioner respektive interventioner i nära dialog med medborgare och om och hur man kan förena dessa olika arbetssätt.

Medverkande:

Jörg Stollmann, professor och Chair of Urban Design and Architecture, vid TU Berlin som bland annat drivit Squat City/Urbaninform på Rotterdambiennalen 2009.

Mathias Heyden, arkitekt och aktivist, TU Berlin samt initiativtagare till ISPARA – ett laboratorium för strategier för deltagande arkitektur.

Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd, initiativtagare till projektet En annan stad.

Meike Schalk, dr, arkitekt, KTH.

Föreläsningsspråk: engelska

För Stockholms Arkitektförening, Meike Schalk och Ola Broms Wessel. "En annan stad" är ett forum för diskussion om stadsformer för framtida gröna sociala samhällen – bortom begreppsparet tät kvartersstad eller sprawl.


 

Koja eller kapsel

– olika perspektiv på boende. Ett seminarium i anslutning till utställningen Building Blocks Stockholm.

bbsthlm kojakapsel

Mot bakgrund av utställningen Building Blocks och de olika byggnaderna denna utgörs av vill vi diskutera boende och idéer för framtiden ur olika perspektiv. Livsstil – form – funktion. Vilka behov har vi i framtiden? Vilka perspektiv glömmer vi lätt bort, och vad kan de tillföra arkitekturen? Vilka planerar vi egentligen för och hur kan vi få dem delaktiga i byggprocesserna?

Hur vi bor berättar mycket om oss som människor men även om samhället i stort. De strukturer som formar vårt samhälle formar även vårt boende och vårt sätt att leva – och tvärtom. För att kunna föra en diskussion kring hur vi kan komma att bo i framtiden och hur vi kan förända de normer som styr vårt boende kommer vi att ta avstamp både i dåtid och nutid. Hur bodde vi förr, vad styrde formen för vårt boende då? Vilka nya krav möter vi idag och i framtiden?

Vårt boende idag är i stor utsträckning format efter folkhemsidealet, tanken om en kärnfamilj, mamma, pappa och barn. Det finns en begränsning i utformningen av bostäder som är strukturerat kring, kök, vardagsrum och sovrum. Hur kan vi i framtiden bryta oss loss från dessa strukturer och skapa mer individanpassade bostäder, där människan formar sitt hem snarare än att formas av det? Och kommer det att finnas utrymme för detta i framtiden, med tanke på miljökrav, finanskriser och akut bostadsbrist i befolkningsökningens spår? Eller är vi på väg mot helt nya lösningar?

Introduktion av Färgfabrikens konstnärlige ledare Joachim Granit och grafiska formgivaren Martin Frostner (från Medium). Om lärdomar från utställningen Building Blocks, om kreativa designprocesser, bland annat.

Medverkande:

Joakim Eklås – konstteoretiker och konsthistoriker. Om modernitetens estetiska uttryck. Med utgångspunkt från Le Corbusiers tankegångar påminns vi om modernismens idéer - Är det dags att undersöka dessa på nytt?

Martin Livian – från Sveriges Arkitekter, tävlingsansvarig för studenttävlingen, presenterar tillsammans med Björn Wellhagen från Sveriges Byggindustrier,

Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu och Pontus Ljungberg från ArkitektStudenterna Hemuppgiften - Idétävling om ungas boende. Dessa arrangörer bakom studenttävlingen berättar om ungas boende, om tävlingen och visar ett urval av förslagen.

Amra Heco – från Miljonkultur och arkitekterna Sara Vall och Linda Lindstrand. Presenterar idéer från en genomförd workshop i samarbete med Färgfabriken och Tensta Arkitekturskola (en del av KTH), om boende ur ett individperspektiv.

Linn Matic – bostadspolitisk chefsextert på HSB. En resa genom bostadspolitikens mål och medel. Vem har det byggts för och varför? Vilka utmaningar har funnits? Vem byggs det för idag? Och vad kan tänkas hända i framtiden?

Marcus von Euler – arkitekt och föreläsare som forskar om boende i rymden.


Building Blocks Stockholm

– en lekfull utställning om arkitektur!

Färgfabrikens stora sal blev det första rummet där utställningskonceptet Building Blocks växte fram. Efter en spännande och omtumlande process där våra beställare, barn och ungdomar från hela världen, samarbetat med nio stycken arkitektkontor, invigdes utställningen 24 april 2010.

Building Blocks Stockholm blev en succé och byggnaderna visade upp fantastiskt fantasifulla lösningar och idéer kring hur arkitektur kan växa fram och gestaltas. De nio olika husen representerade också olika, personliga och platsspecifika önskningar från beställarna. Besökarna kunde, om de vågade, klättra upp på en slingrig spiraltrapp ända upp till Färgfabrikens tak, de kunde dansa loss på ett källardisco eller gå vilse i en dramatisk trälabyrint.

bb sthlm 14 xenia
bb sthlm 5 xenia
Över: TERROIR. Under: Kjellander & Sjöberg. (Foto: Xenia Nikolskaya)

Under hela utställningsperioden hölls guidade visningar och bygg-workshops där besökarna fick konstuera sina egna drömhus i liten skala. Mot utställningens slut hade ett en hel liten stad i miniatyr vuxit fram. 

Arkitektkontor och beställare från hela världen
Till Building Blocks Stockholm ville vi bjuda in arkitekter och beställare från hela världen. Hur skiljer sig våra önskemål och tankar om arkitektur och rumslighet globalt? Vår vardag och våra förutsättningar styr i mångt och mycket våra behov – detta var något som blev tydligt i utställningen. Några av barnen önskade såpbubblemaskiner medan andra hellre ville ha ett "säkert" hus.

bb sthlm 18 cuveland
bb sthlm 15 xenia
Över fr vänster: The AOC; Hollmén Reuter Sandman. (Foto: Alexander de Cuvleand) Under: Helen & Hard. (Foto Xenia Nikolskaya)

De medverkande arkitektkontoren i Building Blocks Stockholm:

Helen & Hard - Stavanger
Hollmén Reuter Sandman - Helsingfors
J&T architects - Dakar
Kjellander + Sjöberg - Stockholm
Kod arkitekter - Stockholm
TERROIR - Sydney
The AOC - London
Zizi & Yoyo - Tallin
Wilhelmson arkitekter – Stockholm

bb sthlm 7 xenia
bb sthlm 24 cuveland
Över: JT Architects (Foto: Xenia Nikoskaya) Under: Zizi & Yoyo (Foto: Alexander de Cuveland)

Från de första önskemålen till de sista penseldragen
Till utställningen Building Blocks Stockholm producerades en katalog som följde hela processen – från första mötet till öppningen av utställningen på Färgfabriken. Här kan du läsa om barnen och ungdomarnas beställningar, presentationer av olika arktiektbyråerna och deras tankar kring projektet, flera texter som reflekterar, problematiserar och utmanar arktiekturbegreppet från olika perspektiv och en stor pysseldel skapad av illustratören James Graham. Läs gärna mer om katalogen eller ladda ner den här.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.

 

Building Blocks

– ett utställningskoncept som utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande kring arkitektur.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Projektet har hitills genomförts på tre olika platser: Stockholm, Oslo och Berlin. Här på hemsidan kan du ta del av både bilder och texter från de olika utställningarna. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om idén och hur vi arbetar med projektet.

Hur började det?
Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Genom projektet vill vi undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans pratar man om byggnader och boende utifrån sina olika perspektiv. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet mellan barn och arkitekter presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. En viktig del av projektet är att byggnadsverken kan interageras med: att vi får krypa in, klättra över och tillsammans utforska arkitektur på ett lekfullt sätt!

bbsthlm bestallare

Hur ser barn på arkitektur och rumslighet?
Building Blocks belyser frågor som rör det kreativa utrymmet i dagens arkitekturklimat. Projektet synliggör också skillnaden mellan barns syn på sin livsmiljö och den vuxna normen. Varför bygger vi som vi gör? Vilka perspektiv glömmer vi bort?

Projektet är ett friskt försök till att öppna upp diskussionen kring de accepterade normerna för uppförandet av byggnader. Building Blocks är – förutom en lekfull utställning i vilken barn och vuxna kan gå in och och utforska unika byggnader – också en plattform för möten. Utställningen blir ett forum där barn och vuxna, professionella och lekmän, kan ta del av innehållet på olika plan. 

Varje utställning har ackompanjerats av ett specifikt framtaget pedagogiskt program i form av workshops, verkstäder och guidade visningar.

bb sthlm3 tham

Building Blocks reser vidare
Efter den första succéutställningen på Färgfabriken 2010 har projektet hittills fått flera efterföljare. Utställningen på Norsk Form i Oslo är deras största publikframgång någonsin. Hösten 2012 öppnade en version av Building Blocks på Svenska Ambassaden i Berlin som även den blev en stor publiksuccé. Läs gärna mer om projektet i Oslo, Berlin och på andra platser samt om seminarier och annat relaterat till projektet i menyn till höger.

bboslo 8 treni
bbberlin 6
Arkitekturverkstad på Nordiska Ambassaderna i Berlin.

 


Stolt sponsor av Buildning Blocks är Veidekke Entreprenad AB. Samarbetet mellan Veidekke och Färgfabriken består i att Veidekke sponsrar utställningen med byggmaterial och arbetsledning i samarbete med studerande. Mer om Veidekke hittar du på www.veidekke.se

 

Sida 2 av 2