Building Blocks

Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande inom arkitektur

BB huvudsida ny

 sl final

 

Vi på SL ser projektet Stockholm on the move som en spännande och annorlunda möjlighet att delta i debatten om Stockholmsregionens framtida infrastruktur utifrån den plattform med konstnärligt perspektiv som Färgfabriken utgör. SL ser positivt på att medverka i ett givande erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, högskolor och offentlig sektor.

Det finns flera frågor som SL tycker är särskilt viktiga att belysa och diskutera inom ramen för Stockholm on the move. Framkomlighet och kapacitet, dvs att tydliggöra kollektivtrafiken och biltrafikens koppling både till det fysiska utrymmet på gatan och till mängden resenärer. Speciellt talande är hur stor mängd resenärer kollektivtrafiken kan frakta på en begränsad yta jämfört med biltrafiken. Vilken stad är det vi vill ha och på vems villkor? En annan fråga vi vill diskutera med regionens aktörer är hur våra långsiktiga målsättningar ska anpassas till en konkret verklighet. Hur ska vi med enade krafter uppnå de ambitiösa målsättningar som har ställts upp i länets regionala trafikförsörjningsprogram? Hur kan t ex kommuner och den kommersiella branschen bidra till att uppnå de övergripande mål som ska vara vägledande för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen de kommande 20 åren? Även beteendemönster och hur vi får stockholmarna att i större utsträckning än idag välja kollektivtrafik som transportmedel är frågor som SL vill diskutera inom ramen för Stockholm on the move.