Lövholmen

vilken framtida stad vill vi se?

Att planera och bygga för en varierad stad

– två symposier 19–20 februari.

 

19–20 februari 2015 hölls två symposier inom ramen för byggprocesser och kreativ stadsutveckling. Dagarna är en del i upptakten inför Experiment Stockholm. Nedan presenteras dokumentation från ett urval av föreläsningarna.


Torsdag 19 februari kl 13.00 – 17.00
27:e kommunen. Tolkning och frihet i planprocessen.
Den kreativa kommunen.

Färgfabriken bjuder in till en kreativ eftermiddag med korta inspirerande inlägg varvat med mycket utrymme för friare samtal och diskussioner mellan alla deltagare. Med oss har vi inbjudna talare som fått uppgiften att skissa på olika lösningar för hur planeringen skulle fungera i en Stockholmsk drömkommun: den 27:e kommunen. Titeln är en blinkning till den franska organisationen La 27e Région som jobbar med innovation i den offentliga sektorn.

Ofta beskrivs de svenska byggprocesserna som krångliga, byråkratiska, kostsamma och tröga. Vi vill ta en annan utgångspunkt och undersöka varför det fungerar som det gör, och vad som faktiskt är möjligt inom de rådande lagarna. Hur kan vi planera för ett mer varierat byggande med olikartade aktörer? Kan vi förändra praxis, och vilka förändringar krävs? Vilka kommuner och andra aktörer går före?
I Almere, NL, har man exempelvis låtit 3000 hushåll bygga fritt enligt enkla spelregler. Vad blev de ekonomiska, sociala och fysiska effekterna?

Program

13.00 – 13.15 Intro. Utmaningar och möjligheter. Talare: Jan Rydén, Färgfabriken

Planning for Urban Diversity

13.15 – 13.30 Varför ser svensk stadsplanering ut som den gör idag? Talare: Håkan Forsell, urbanhistoriker Stockholms universitet

Planning for Urban Diversity


13.30 – 13.45 Formell och informell makt i planprocessen. Erfarenheter från Årsta. Talare: Lukas Smas, forskare Nordregio.

Planning for Urban Diversity


13.45 – 14.15 Salong: samtal kring den 27:e kommunen.

14.15 – 14.45 Att organisera frihet i byggprocessen. Talare: Jacqueline Tellinga, översikstplanerare, Almere Homeruskwartier, Nederländerna. Vilken stad växer fram med mindre detaljreglering? Varför är det bra för kommunen?

Planning for Urban Diversity


14.45 -15.15 Salong

15.15 -15.30 Planera för urban resiliens – staden som laboratorium för hållbar utveckling. Talare: Sara Borgström , forskare Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Planning for Urban Diversity
15.30 – 15.45 Att styra med kvalitet och spelregler istället för detaljplanering. Mer "skelettplanering" - en väg framåt för Stockholm? Talare: Anna Rex, Stockholms stad

Planning for Urban Diversity

15.45 – 1630 Salong: samtal kring den 27:e kommunen

16.30 Avslutning

17.00 Visning av ”Patchwork of Narratives” – en utställning om de berättelser som formar våra städer och samhällen, med utgångspunkt i städerna Beirut och Mostar.

Baren är öppen för mingel, mat och dryck fram till kl 19.00.Fredag 20 februari kl 9.15 – 12.00
Varierat byggande, varierad stad
Om nya aktörer och metoder för kreativ stadsutveckling.


En förmiddag om självbyggeri och stadsutveckling som drivs nerifrån och upp i en resilient stad. Kan småskaliga lösningar ha storskaliga effekter? Vi tror att en stad mår bra av att vara varierad till både yta och innehåll. Vi pratar om till exempel byggemenskaper, privat självbyggeri och mindre byggbolag, små aktörer som tar en mer aktiv roll i byggandet i en urban kontext. En sådan utveckling skulle också frammana fler småskaliga infrastrukturlösningar och lätt kunna inkorporeras i cirkulära ekonomilösningar.
Inspiration och exempel från Stockholm, Amsterdam och Berlin varvas med friare diskussionsformer.

Program

09.15 – 09.30 Småskaliga förändringar i storskaliga strukturer -  verktygslåda för miljonprogramsområden. Talare: Klas Ruin, Spridd arkitekter, Stockholm

Planning for Urban Diversity


09.30 – 10.00 The Self-building City Cook Book. Organisatoriska, finansiella och tekniska recept. Talare: Lilet Breddels, Archis / tidskriften Volume, Amsterdam. Self Building Building är en modell för urbanisering och arkitektur, som transformerar rådande nerifrån och upp- modeller.

Planning for Urban Diversity


10.00 – 10.30 Byggemenskapen R50 (Ritterstrasse 50). Talare: Christoph Schmidt, arkitekt, verksamma i Berlin. Ger sin syn på hur byggemenskaper fungerar som en del av stadsutveckling i Tyskland.

Planning for Urban Diversity


10.30 – 11.00 Salong: Samtal och kaffe.

11.00 – 11.15 "Varierat i Vallastaden: Högt och lågt, allt nu!" Talare: Okidoki arkitekter, Göteborg. Om intentionerna med Vallastaden i Linköping och erfarenheterna så här långt Vad fungerar, vad är svårare än tänkt?

Planning for Urban Diversity

11.15 – 11.30  Mellanstaden – en strategi för Stockholms växande med utgångpunkt i villaområden. Talare: Lisa Deurell, Paradiso arkitekter, Stockholm

Planning for Urban Diversity

11.30 – 12.00 Avslutning

 

Projekt relaterade till Experiment Stockholm

Färgfabriken är, och har alltid varit, en aktiv röst i frågor kring stads- och samhällsplanering, demokrati och urban utveckling. Genom ett flertal stora projekt har vi varit med och formulerat samtida och framtida tendenser. Under alternativet "Relaterat" i menyn till höger kan du läsa om några av våra andra projekt och relaterade programpunkter.

Kontakt

Hör gärna av dig!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Projektledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0736-84 27 23

Partners och samarbeten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0706-57 37 45

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-371 26 01

Innehåll, idéutveckling och samarbeten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Idé & initiativ 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EXPERIMENT STOCKHOLM undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vilka bilder och nya berättelser om ett framtida Stockholm kan vi skapa tillsammans? Det räcker kanske inte med att finjustera – vi måste skapa visioner och våga experimentera! Både i den stora och den lilla skalan. Experiment Stockholm är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställning, debatter och seminarier. #experimentstockholm
affisch ExS exhibition

Om Utställningen

Nyproducerade platsspecifika konstverk och tankeexperiment.

expriment program 520

Program

Läs mer om det omfattande program som genomfördes inom projektet.

Luis tavla

Earthscore Specularium

Luis Berríos Negrón med familj och gäster flyttade in i utställningen.

maretopia 520

Maretopia

Ett kulturhus för alla på vattet, program och samtal med inbjudna konstnärer.

media affisch

I media

Se, hör och läs pressklipp om Experiment Stockholm.

affich varardittsthlm

Var är ditt Stockholm?

Dela med dig av och kartlägg dina erfarenheter i Stockholm. 

uppbyggnad

Följ med bakom kulisserna!  

Konstnärerna berättar om sina verk och ger oss en smygtitt på utställningen under uppbyggnad. 

teman affisch

Teman 

Bakgrunden till Experiment Stockholm, nio teman som vi utgick ifrån.

Helena speed 520

Dromology and Urban Techno Topology

Helena Björnesjö about the increasingly mediated and automated technological high speed whirling world.

affisch ExSthlm

Filmkanal

Dokumentation från bland annat seminarier och föreläsningar på Vimeo.

volume poster

Volume Magazine #43 

The Self-building City av Jan Rydén, Färgfabriken.

 
 
 

Utställningen Experiment Stockholm

– visar sex nyproducerade platsspecifika konstverk samt tankeexperiment som undersöker och gestaltar olika aspekter av staden.

 • Cykelderive

  Cykelderive

 • Earthscore Specularium

  Earthscore Specularium

 • Urban Weaving

  Urban Weaving

 • Color Trip

  Color Trip

 • Maretopia

  Maretopia

  Fotograf: Karin Björkquist

  I Färgfabrikens utställning Experiment Stockholm vi bjuder in besökaren att experimentera för att tillsammans skapa bilder och visioner om ett framtida Stockholm.
   
  23 september – 29 november 2015

  Utställningen är uppdelad i två sektioner: den stora salen där du möter utställningen med alla dina sinnen, och de mindre projektrummen där du får en intellektuell ingång till olika fallstudier, tankeexperiment och till pågående experiment på olika platser. I mer än ett år har vi genomfört symposier och workshops på Färgfabriken, vi har haft utbyte med andra städer i världen; Beirut, Mostar, Berlin, Amsterdam och Yangon för att nämna några. Debatterna och samtalen fortsätter hela hösten, men också görandet, snickrandet, flätandet.

  Experiment Stockholm är mer än en utställning, det är en pågående process och ett sammanhang med ambitionen att fungera som en katalysator för den fria, öppna diskussionen om Stockholm. I projektrummen vänder vi på begrepp och invanda idéer. Kan vi tänka oss en helt sammanflätad stad, där byggnation och natur inte är motsättningar? Kan vi bli mer effektiva genom att sakta ner? Hur skapas mångfald och variation? Bland annat får vi se en vision om ett nytt Stockholm gestaltat i projektet Demeter, av Jan Hietala och Moneo Brock Studio. Demeter är även en kritik av patriarkala strukturer i Stockholms stadslandskap och visar på det fruktbara i ett interdisciplinärt ickehierarkiskt samarbete mellan arkitekter och konstnärer. Fruktbara samarbeten mellan olika kompetenser är också grunden för Experiment Akalla, ett “maker space” som nu växer fram i tidigare outnyttjade lokaler, och i undersökningen “Var är ditt Stockholm”, ett samarbete med Stockholm Resileince Centre, där vi synliggör Stockholmarnas relation till, och subjektiva kunskap om, platser.

  Konstverken i stora salen är nyproducerade, de flesta är platsspecifika och fortsätter att förändras, växa och utvecklas under utställningstiden. Ofta i samarbete med besökaren eller särskilt inbjudna gäster. Konstnärerna i Experiment Stockholm bjuder in publiken till upptäcktsfärder bortom våra vanliga rutiner.

  I sitt videoverk Cykel-dérive tar sig dansaren och koreografen Anna Asplind an det landskap som sträcker sig från Liljeholmen till Haninge. Bortom innerstaden. Stadens ljud, röster och berättelser möter du i ljudverket Hidden Ecology av Osynliga Teatern (Jens Nielsen och Tomas Rajnai) som leder varje besökare på en personlig vandring genom närområdet, där dåtid och nutid vävs samman. Medan du rör dig i stadslandskapet lämnar din rörelse ett spår på den karta som ritas på golvet inne i Färgfabriken.

  Luis Berríos-Negrón arbetar med fysiska förnimmelser av det mångdimensionella. Han vill manifestera en del av dessa förnimmelser genom att utöka begreppet “växthus” som en mental, kolonial, materiell och fysisk enhet. I verket Earthscore Specularium kommer han och hans familj, tillsammans med höns, ankor, fiskar och växter i ett kombinerat boende/växthus/social mötesplats att leva och ta emot gäster. Luis Berríos-Negrón praktiserar på så vis nya boendeformer och delar, tillsammans med inbjudna gäster och utställningsbesökare, idéer kring vad detta nya boende kan vara.

  I Urban Weaving av Asante Arkitekter (Frida Öster och Carolina Wikström) visar en slags paviljong, som gestaltar idén om ett annat sätt för Stockholms arkitektur att växa fram, där människan får stor frihet inom givna ramar. Ramarna kan likna rumsindelningar eller tomtgränser, som här bildar en fasad som varierar i djup och detaljer. Genom workshops inspirerade av hantverkstekniker från Sverige och Tanzania bygger Asante tillsammans med andra vidare på fasaden under utställningens gång.

  Maretopia är ett konstnärligt kollektiv initierat av Jens Evaldsson, med visionen att skapa en flytande kultur- och ekoby, som nu växer fram genom olika flottar i vattnet utanför Färgfabriken. Projektet utökas allteftersom fler intresserade ansluter sig till kollektivet. Potentialen i Stockholms vatten prövas både idémässigt, juridiskt, estetiskt och praktiskt.

  Ljusdesignern Svante Petterson jobbar inte bara med ljus och färgers betydelse. Hans verk Color Trip bildar bokstavligt talat en passage mellan utställningens två avdelningar, men handlar också om friheten att i en stad formas som människa. 

  I den stora salen finns också Experiment Stockholms nav: workshopområdet. Här kan barn och unga, pensionärer och yrkesverksamma arbeta med olika frågor kring Stockholmsregionens framtid. Resultaten kommer att läggas till utställningen under tiden den pågår. Stockholm ska växa nerifrån och upp.

  KONSTNÄRER

  Luis Berríos-Negrón har arbetat med fysiska förnimmelser av det mångdimensionella. Han vill manifestera en del av dessa förnimmelser genom att utöka begreppet “växthus” som en mental, kolonial, materiell och fysisk enhet. För Experiment Stockholm har Luis fått i uppdrag att realisera verket Earthscore Specularium. Som en uppföljning till Nonsphere serien och som ett försök att återkomma till ett oavslutat samtal med den bortgångne, amerikanska konstnären Paul Ryan, kommer han och hans familj att leva i och ta emot gäster i utställningen, där man praktiserar och delar ideér kring alternativa boendeformer.

  Luis kupol 600

  Björn Oliviusson och Luis Berrríos-Negrón framför växthuset med Aquaponic odlingsteknik i Berga.

  Maretopia är ett kollektiv som har initierats av den Liljeholmenbaserade konstnären Jens Evaldsson. Maretopia undersöker den potential som finns hos Stockholms vatten. Idén är att skapa en flytande kultur- och ekoby på flottar som ligger för ankar utanför Färgfabriken. Den första flotten byggdes av material som blev över efter Färgfabrikens förra stadsutvecklingsutställning Stockholm on the Move.  Flottarna byggdes av studenter från IA1 inrednings arkitektur på Konstfack.

  maretopia 600

  Sjösättningen av Maretopia-flottarna utanför Färgfabriken på Lövholmen.

  Anna Asplind är dansare och koreograf. I sitt videoverk tar hon sig an det stadslandskap som sträcker sig från Liljeholmen till Haninge. Bortom innerstaden. I ett landskap organiserat kring bilen rör hon sig till fots, med cykel eller kollektivt. Under Experiment Stockholm organiserar hon också cykel-dérives, där deltagarna slumpmässigt låter sig driva fram genom stadslandskapet för att upptäcka oanade sidor.

  Anna asplind 600pxl

  Foto: Anna Asplind

  Asante arkitekter är ett ungt arkitektkontor som på uppdrag av Färgfabriken ritat vad som kan beskrivas som idén om en ny hustypologi. Urbana hus som byggs billigt i trä och kanske i tyg, det femte byggmaterialet. Ett sätt att planera och bygga som öppnar upp för helt andra aktörer att få bygga, som kan skapa en finkornig social mix: Urban Mångfald.

  Osynliga teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen, som skapar interdisciplinära föreställningar och filmiska upplevelser genom ljud, där publiken bjuds in att bli en del av berättelsen och koreografin. I verket Hidden Ecology undersöker de hur det skulle se ut om en karta förändrades efter behov och rörelsemönster. De utgår från tanken att den arkitektoniska omgivningen befinner sig i dåtid medan förhållandet mellan människa och arkitektur uppstår i nutid. Användandet av detta rum befinner sig i konstant förändring beroende på vem som besöker det. Genom att utforska staden utifrån icke-givna mönster öppnar vi för möjligheten att skapa nya stigar att kartlägga och historier som utspelar sig där, där besökaren blir en del av handlingen.

  Svante Pettersson deltar i Experiment Stockholm med verket Color Trip, en ljuspassage där vi liksom i staden formas och påverkas av det fysiska rummet. Svante Petterson är ljusdesigner erkänd både i Sverige och internationellt och tidigare i år kom han ut med boken SEE THE LIGHT där han delar med sig av sin filosofi kring ljus. 

  svante web 600

  Program för Experiment Stockholm

  - En injektion för nya samtal, diskussioner och visioner!

  workshop2bartlet

  Experiment Stockholm genomfördes som en stor experimentell utställning men även genom ett rikt seminarieprogram där debatterna gick heta. Redan under våren 2015 inleddes en upptakt till Experiment Stockholm i form av programpunkter som relaterar till projektets tematik ur olika perspektiv. Utställningen som öppnade i september 2015 åtföljdes av ett program av workshops, seminarier och debatter, arrangerade av Färgfabriken och projektets samarbetspartners. 

  Välj i menyn till höger för att läsa mer om några av programpunkterna.

  Genomförda aktiviteter under 2015

  Februari
  19-20: Seminarium: att planera och bygga för en varierad stad

  Mars
  4: Seminarium: Innanförskap

  April
  16: Seminarium: Stockholmsbiotopen
  17: Seminarium: Bortom bilnormen

  Maj
  26: Publikt samtal: Greenhouses and other social pedestals, Luis Berríos Négron

  September
  23: Vernissage, invigningstal av Mehmet Kaplan och Karollina Keyzer
  23: Invigningsperformance, rituell invigning vid Maretopia, Era Isabel Serander och Sara Hedberg
  24: Släppmingel Tidskriften Stad nr 10
  25: Fläta fasad, samskapande stadsutveckling, workshop med Asante arkitekter
  26: Möt forskarna från Stockholm Resilience Centre som ligger bakom “Var är ditt Stockholm?” en undersökning om hur Stockholmarna värderar platser
  30: Seminarium: Bygga för fler och låta fler få bygga

  Oktober
  3: Cykel-dérive av konstnär Anna Asplind, med start vid Färgfabriken
  4: Idéloppis – höstmarknad för Stockholms eldsjälar
  4: Jean Gardner gästar Luis Berrios Negron i Earthscore Specularium,föreläsning
  7: Transition platform meeting ARTS Stockholm/Stockholm Resilience Centre: Sustainable Stockholm - transforming from what to what?
  9: Experiment Knivsta, workshop och föreläsningar, av Knivsta kommun och Ramböll
  10: Cykel-dérive av konstnär Anna Asplind, med start vid Haninge Kulturhus
  12: Plats Lövholmen. Gåtur i närområdet samt workshop med barn åk fem, i samarbete med Children and the City
  13: Experiment/workshop: Nya stadstypologier – vilka nya modeller behövs? Inte innerstad, inte förort – vad?
  17: Hemlöshet: Prisutdelning för idétävlingen och seminarium/paneldiskussion, av Arkitekter utan gränser
  17: Utställningen Hemlös med resultat av idétävlingen visades under tre veckor
  17: Maretopia: samtal på flottarna med konstnären Love Enqvist
  18: Samtal över kaffe med Prof. Dr. Ulrich Schurr i Earthscore Specularium, om växternas roll i våra liv
  20: Behzad Khosravi, vernissage i Earthscore Specularium
  20: Experiment/workshop: Möten, friktion, Separation
  23: Konferens: En bättre sits. Storregionalt tema.  Av Mälardalsrådet
  24: Maretopia: samtal på flottarna. Konstrummet Konsthall 323 (Frida Krohn och Ylva Trapp). Presentation av aktuellt projekt.
  25: Lunchsamtal i Earthscore Specularium: Jorg Koopmann (fotograf/curator, München) & Lene Harbo (producent, Köpenhamn), Katarina Bonnevier (arkitekt, Stockholm)
  26: Fläta fasad, samskapande stadsutveckling, workshop med Asante arkitekter och Nyckelviksskolan
  28: Maretopia: samtal på flottarna samt workshop,  Art Lab Gnesta, Swamp Storytelling
  29: Makerspace-workshop för unga, av Refo
  29: Lunchdiskussionmed Julie Harboe , konsthistoriker, i Earthscore Specularium
  31: Maretopia: samtal på flottarna med Jonas Esteban Isfält

  November
  1: Screening och samtal i Earthscore Specularium: Maria Lantz med filmen Moon Bracelet
  2: Frukostseminarium: Hur arbetar vi för social hållbarhet genom holistiska lösningar? Av Ramböll
  3: Hanna Husberg, vernissage i Earthscore Specularium
  4: Inspirationsseminarium – med föredrag och diskussioner om urbana ekosystemtjänster och hållbara transporter. Av Naturvårdsverket
  5: Sound art: Listening, resonating, intervening, performance i utställningen av konstfack efter avslutad kurs
  5: Seminarium: Estetik, psykologi och andra värden i stadsplanering
  8: Föreläsning med Hélène Frichot och Jonathan Mezger i Earhtscore Specualarium
  9: Seminarium: Developing transit nodes. Inspirations from European city-regions. Av Nordregio. Kl 13-17.
  10: Frukostseminarium av Riksbyggen. Mobilitetstjänster i nya hus: kan de göra din stad bättre?
  10: Publikt samtal mellan Florian Dombois, konsntär, och Luis Berríos Négron i Earthscore Specularium
  10: Experiment/workshop: Noder och hubbar
  11: Samtal om konsten i omställnng till hållbar tillväxt. Av Stockholm Resilience Centre & ARTS-projektet
  12: Experiment/workshop: Hastighet och urbana stråk
  12: Samtal/workshop i anslutning till Maretopia: Isabel Löfgren & Peter Lang
  13: Experiment Knivsta. Småskaliga energilösningar, trähusbyggande och nytänkande stadsplanering, av Ramböll och Knivsta kommun
  13: Michael Obert gästar Luis Berríos Negron i Earthscore Specularium, filmvisning och samtal, Song From the Forest
  17: Workshop med barn åk 5 från Huddinge. Vad är stadsplanering och hur skulle du vilja utveckla Flemingsberg?
  17: Experiment/workshop: Att bygga grönt och tätt
  17: Maja Frögård, vernissage i Earthscore Specularium
  18: Forskning möter praktik, frukostseminarium: Att inkludera och engagera Stockholmarna i planering. Av Stockholm Resilence Centre och Nordregio
  19: Fläta fasad, samskapande stadsutveckling, workshop med Asante arkitekter och Tensta Arkitekturskola
  20: Politisk debatt
  21-22: Inspirationskonferens Cykelutbildning, av Cykelfrämjandet
  21: Presentation i Earthscore Specularium med curator Eva Wilson
  22: ArchFilmSthlm - arkitekturfilmsfestiva
  24: Earthscore Specularium, föreläsning av Luis Berríos Négron hos Sweco
  24: Presentation av experiment som pågått under perioden. Bar & avslutningsmingel
  29: Audio walk och yoga till improvisationsbetonad livekonsert med musik av [ingenting], i samarbete med Osynliga Teatern och Morrsken

   

  Experiment Stockholm

  – är mer än en utställning, det är katalysator för den fria, öppna diskussionen om Stockholm.

  flyerhemsidan 800px

  Vad menar vi med experiment? Jo, att på ett lekfullt sätt med ett visst allvar sätta fart på en diskussion om hur och på vilket sätt ett Stockholm skulle kunna bli exempel för nytänkande i en liten och stor skala. För att lyckas med det behöver man pröva sig fram och ge utrymme för idéer och initiativ.

  Experiment Stockholm har därför laborerat med olika teman och frågeställningar. En undersökning av dessa har pågått under ett drygt år. Där vi med olika kompetenser har undersökt alltifrån miljö till frågan om huruvida det går att planera för det oplanerade. Vi har fått fram intressanta påståenden och resultat. Delar av dessa visas på utställningen här på Färgfabriken, men även på andra platser runt omkring i Stockholm. Tanken är att projektet skall lämna avtryck även utanför Färgfabriken.

  Stockholmsregionen är en av de mest snabbväxande i hela Europa. Vilket sätter press på bland annat bostadsbyggandet. Kostnaderna för att bo närmar sig absurda nivåer. Det byggs för lite, det byggs fel. Stora grupper som unga och nyinflyttade lyckas inte komma in på en segregerad bostadsmarknad.

  Det som byggs idag är i princip ett miljonprogram för en ekonomiskt pressad medelklass: standardiserade bostäder som säljs i välputsade och tillrättalagda broschyrer och reklamsnuttar.

  Det handlar givetvis inte bara om bostäder utan många andra frågor som engagerar. Vi lever i en ”större värld” än på 60- och 70-talen. Stockholm och Sverige är idag mångkulturellt, det berikar och gör att det är attraktivt att bo här. Men faktum är, synliga och osynliga gränser finns mellan olika bostadsområden – både etniska och ekonomiska.

  Klimatförändringar är förmodligen upphovet till nästa stora flyktingström, i en nära framtid. Folk kommer att behöva emigrera på grund av bland annat vattenbrist och hetta. Vilket leder in på frågor som handlar om natur och ekologi i relation till samhällsbyggnad: den vilda skogen, det odlade landskapet, parkerna och olika biotoper. Kan människan och naturen samexistera på ett nytt sätt? Med nytänkande och experimentellt förhållningssätt kan dessa värden skapa spännande och omväxlande miljöer för natur och olika människors behov, på platser som kommer att behöva exploateras – inte i dag men i morgon?

  Politiken har ett ansvar. Kan inte den formulera en riktning eller vision blir det politiska samtalet segt och oinspirerat. Därför har Experiment Stockholm tagit på sig uppgiften att vitalisera den politiska debatten och sparka bollen vidare till våra beslutsfattare.

  Färgfabriken är konsthallen som använder sig av konstnärliga metoder för att belysa och visa på alternativ hur vi kan tolka vår omvärld. Därför har Färgfabriken i denna utställning skapat förutsättningar för möten mellan konsten, forskningen och arkitekturen.

  Experiment Stockholm kommer under utställningsperioden fungera som en plats för pågående experiment i olika skalor, där besökarna ges möjlighet att bygga vidare på projektet.

  Vi som arbetat med projektet här på Färgfabriken vill varmt tacka alla engagerade som stött ett experimentellt tänkande genom kunskaper och engagemang!

  Joachim Granit

   


   

  23 september 2015 öppnas dörrarna för utställningen med tillhörande programExperiment Stockholm – en plats för planerade och oplanerade experiment!

  Om du har frågor eller idéer, kontakta oss gärna


  #experimentstockholm

   

   

  Sida 3 av 3

  Byggdagbok Lövholmen