Projekt

Här samlar vi fördjupande projekt och koncept som vi arbetar med under längre tid, ofta baserat på samarbeten. Projekten möter publiken på olika sätt, till exempel genom utställningar, föreläsningar, workshoppar, filmer eller texter.

Aktuella
Tidigare

Stockholm

Symbiosis

– En experimentell plattform

Lyssna

– Om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor.

Shared History

New Urban Topologies

– Cultural exchange through Art and Urbanism

Experiment Stockholm

Expanded Societies

– Om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen

Building Blocks

– Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande inom arkitektur

Patchwork of Narratives

– When you enter a city, you enter a story

Self Build City

– Arkitektur för inkluderande och resilienta kvarter i Knivsta

ADA Mostar

– Centre for Architecture, Dialogue and Art

Baltic Dimensions

Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Income

– Innovating Co-working Methods Through Exchange

Mission in Motion

– Peace Made Possible

Färgfabriken Norr

The Great Swedish Social Makeover

– Folkhemmet, välfärdsstaten och den svenska modellen.

Turntable

– Undersöker samtida samhällsfrågor

Stockholm at Large

– Kartläggning av Stockholms framtid