ADA Mostar

Centre for Architecture, Dialogue and Art

Building Blocks Mostar

– barn och arkitekter skapar ny arkitektur

Barn i åldrarna 6-15 år mötte varandra och lokala arkitekter för att tillsammans skapa ny arkitektur i projektet Building Blocks Mostar. Workshops med barn och arkitekter har pågått under våren och hösten i Musikskolan under ledning av Färgfabriken och ADA Mostar. Under 2015/2016 kommer utställningen Building Blocks Mostar visas på ADA Center. 


Workshop Building Blocks nr 1, Mostar. Fem barngrupper och lokala arkitekter skapade förslag på ny arkitektur i form av fem olika byggnader den 25-26 april 2015.


Workshop Building Blocks nr 2, Mostar. 3-4 oktober utvecklade barn och arkitekter en av byggnaderna  från den  workshop som hölls under våren 2015. Projektet Tornado of Fun" genomsyras av barnens intresse för miljön och återspeglar nya tankar och idéer om hur dessa frågor kan integreras i en byggnad. Byggnaden kommer att uppföras i skala från 1: 1 och visas i den tidigare musikskolan, som ADA Center använder som tillfälliga lokaler för sin verksamhet. Det finns också en önskan om att i framtiden uppföra "Tornado of Fun" på en offentlig plats i staden. 

Öppning av utställningen i Mostar den 29 januari 2016.

Läs mer om Färgfabrikens utställningskoncept Building Blocks här.


Den nuvarande projektverksamheten finansieras av svenska Utrikesdepartementet, Staden Mostar och Lindéngruppen. I verksamhetens ledningsgrupp ingår Local Democracy Agency Mostar, Färgfabriken och curatorn Senada Demirovic.