Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Stockholmsbiotopen

– om överlappningen mellan naturens och stadens infrastruktur.

Färgfabriken
16 april 2015
Tid:  13.00-16.30

Med Stockholms snabba tillväxttakt uppstår hela tiden konflikter. Grönområden ställs mot bebyggelse – hotade arter mot bostäder, historia mot framtid. Vi vill vända uppochner på detta synsätt och i stället lyfta fram sammanflätningen mellan bebyggelse och natur. Måste byggande och ekosystem stå i motsättning till varandra? Kan vi tänka på den byggda strukturen som en del av ett naturligt ekosystem? Hur kan vi skapa genuint hållbara städer, som också tar hänsyn till det globala ekologiska fotavtrycket? Vi vill betrakta staden och regionen som en hel biotop. Hur kan ny bebyggelse ge oss MER natur, värdefull grönyta och ekosystemtjänster, i stället för att enbart tära på naturresurser?

Dessa frågor kommer att belysas både ur ett forsknings-, konsntärs- och praktikperspektiv.

PROGRAM:

Intro. Staden är vår natur. Naturen vår viktigaste infrastruktur. Talare: Jan Rydén, Färgfabriken (Se video ovan).

Ett social-ekologiskt perspektiv på städer. Talare: Erik Andersson, Stockholm Resilience Centre

Green retrofits: How micro-parks add public space, biodiversity and manage stormwater, Shira Jacobs, Tengboms.

Combining the ecological and the social, Bishan Ang Mo Kio Park, Singapore. Talare: Herbert Dreiseitl, Ramböll Liveable Cities Lab (LCL)

"Maretopia", visioner för en hållbar flytande kulturby. Talare: Jens Evaldsson, konstnär.

Gröna strategier i stadsutveckling. Ulrika Hamrén, Ekologigruppen.Slutdebatt/sammanfattning: Det sociala mot det gröna?


I samarbete med:

EU flag cult EN

 

Cities-People kopia