Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Våra vänner pollinatörerna

– ett seminarium och en workshop om pollinatörer, stadsutveckling och relationer mellan människa och natur.

pollinerare1

Bostäder för pollinatörer i utställningen Stockholm on the Move

Våra vänner pollinatörerna genomfördes 23–24 mars 2013.


SEMINARIUM
Tid: 23 mars 13-16.
Plats: Färgfabriken

WORKSHOP
Tid: 24 mars 11-15.
Plats: Färgfabriken

Målgrupp: Du som är intresserad av pollinatörer, stadsutveckling samt relationer och beroendeförhållanden mellan människor och ickemänniskor, eller du som tänker att du kanske borde vara det.

Medverkande: Erik Sjödin, Karin Ahrné, Jonas Torsvall, Maria Bergström och Karolina Lisslö.

Under två dagar anordnar Färgfabriken tillsammans med Erik Sjödin ett seminarium och en workshop med våra vänner pollinatörerna i fokus.

23:e mars kl 13-16 anordnas ett seminarium där vi tittar närmare på situationen för pollinatörer i Stockholm och globalt, och hur pollinering är kopplat till stadsutveckling.

24:e mars kl 11-15 anordnas en workshop där deltagare kan bygga bostäder för solitära bin. Workshopen riktar sig till både barn och vuxna. Allt material finns på plats och inga förkunskaper krävs. Både seminariet och workshopen har fri entré, men ett begränsat antal platser och material.

Medverkande i seminariet är:

Karin Ahrné har doktorerat på hur vilda bin, framförallt humlor, påverkas av urbanisering och hur grönområden i städer sköts. Nu forskar hon på fjärilar, biologisk mångfald och människors upplevelse av grönområden i städer.

Jonas Torsvall är arkitekt och delägare i arkitektkontoret KIT och företaget Barthel AB som arbetar med hållbar stadsutveckling. I sitt arbete som arkitekt intresserar han sig bland annat för hur ekosystem kan få en ny produktiv roll i våra städer och kombineras med andra aktiveter för att bli nya inslag i stadsbilden.

Maria Bergström och Karolina Lisslö är aktiva i Naturskyddsföreningen i Stockholm län. Maria Bergström är biogeovetare och landskapsekolog och arbetar med Storstockholms naturguider vars verksamhet syftar till att sprida kunskap om t.ex. pollinatörernas betydelse i natur och samhälle. Karolina Lisslö är biolog och driver företaget Bee Urban som arbetar med att placera ut och underhålla bikupor hos företag i Stockholm samt att skapa medvetenhet om honungsbins betydelse för pollinering.

Hjärtligt välkomna!