Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Investeringar för samhällsnytta

– politik, finansiering och beslutsfattande i en växande Stockholmsregion.

Tid: 7 mars 2013, kl 14-17
Plats: Färgfabriken, takvåningen
Språk: svenska, förutom Pete Slover som kommer att tala på engelska
Fri entré, o.s.a. till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Moderator: Fredrik Johansson, Stockholms Handelskammare

Medverkande (fler tillkommer):
Göran Cars,  KTH
Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare.
Pete Slover, jurist och journalist från Austin, Texas, USA
Björn Hasselgren,  KTH
Konstantin Spinos, Veidekke
Erik Bromander, Näringsdepartementet
Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd (S)
Kristoffer Tamsons, Trafiknämnden Stockholms läns landsting (M)

Stockholms läns befolkning växer sedan flera år tillbaka med två fullsatta SL-bussar per dag, vilket är snabbare än vad någon hade kunnat tänka sig för bara några år sen. Med ett halvsekel av underinvesteringar i transportinfrastrukturen har regionen redan nu mycket stora kapacitetsproblem i alla trafikslag.

Hälften av alla de nya invånarna består av nyfödda barn som först om 20 år kommer att ta plats i rusningstrafiken. Det finns inga tecken på att befolkningsökningen kommer att mattas av. Enligt analyser som Handelskammaren tagit fram jobbpendlar stockholmarna redan i dag mer än de har semester. Risken är överhängande att den siffran har ökat ytterligare om tjugo år. Men en snabbt växande stockholmsregion bjuder också på nya möjligheter och kan locka fram kreativa lösningar. Hur möjliggör man investeringar för nödvändiga förändringar?

Stockholmsregionens tillväxt är av yttersta vikt för Sveriges försörjning och framtida välstånd. Därför är det viktigt att vi kan bygga ut trafiksystemet i Stockholm på ett sätt som ger en långsiktigt hög kapacitet. Men långa och krångliga planprocesser och brist på pengar lägger hinder i vägen. Hur kan vi göra för att bygga snabbare, billigare och med andra finansieringslösningar? Vad skulle kunna effektiviseras? Vilka möjligheter finns inom de lagar som råder? Vilka goda exempel från andra platser kan vi titta på?

Under en eftermiddag samlas vi på Färgfabriken för att diskutera dessa frågor.

Konferensen arrangeras inom projektet Stockholm on the Move, av Färgfabriken i samarbete med Stockholms Handelskammare.

I samarbete med:


sth handelskammare