Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Den gröna promenadstaden
– Stockholms nya strategi för utveckling av parker och natur

Anmälan: Senast 11 oktober till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./ 08-508 275 39

Arrangör: Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad
Tid: 16 oktober kl 09.00–11.30
Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm
Syfte: Diskutera strategier för det gröna i framtidens Stockholm
Målgrupp: Arkitekt- och byggbransch, tjänstemän, politiker, debattörer

Stockholm har varit världsberömt för sin parkplanering. Under efterkrigstidens stora expansion hade parken en central roll i Stockholms stadsbyggande. Ytterstadens system av parker, naturområden och gröna stråk skapades då, liksom många fantastiska parkanläggningar i de nya stadsdelarna.

Nu står Stockholm åter inför stora förändringar till följd av befolkningstillväxten. Sta- den förtätas, stadsdelar byggs ihop och nya tyngdpunkter utvecklas utanför Stockholms innerstad. Vilken roll har parkerna och naturen i framtidens tätare Stockholm? Hur ska staden utveckla en framsynt parkplanering? Hur ska fler stockholmare få nära till bra grönområden? Vad innebär de pågående klimatförändringarna? För att möta de stora utmaningar Stockholm står inför har staden tagit fram en strategi för utveckling av parker och natur – Den gröna promenadstaden. Strategin är ett tillägg till översiktsplanen och kommer att vara styrande för planering och utveckling av Stockholms parker och natur. Välkommen att diskutera strategier för det gröna i framtidens Stockholm! Vi har bjudit in ett antal talare som kommer att kommentera Den gröna promenadstaden och reflektera över Stockholms utmaningar utifrån sina olika perspektiv:

9.00 Kaffe, macka och inledning om Den gröna promenadstaden Regina Kevius, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, Stockholms stad Niklas Svensson, bitr. stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad (moderator) Katarina Borg, projektledare för Den gröna promenadstaden

9.30 Vad kan parksatsningar göra för en stads utveckling? Erfarenheter från Malmö. Maria Isling, Ramböll, tidigare Malmö stad

9.45 Vad kan Den gröna promenadstaden betyda för Stockholm? Jonas Berglund, Nivå landskapsarkitektur

10.00 Vad kan urbana ekosystemtjänster innebära för stadsbyggandet? Marie Åslund, WSP, Vinnovaprojektet Urbana ekosystemtjänster

10.15 Vad är parken värd? Vem tjänar på gröna satsningar? Alexander Ståhle, Spacescape

10.30 Stockholms parkprogram och stadens fortsatta arbete Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare/ Matilda Sabel, Stockholms stad

10.45 Debatt med panel och publik!

11.30 Avslutning

Ladda ner programmet som pdf.