Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Nyheter och rapporter från Stockholm on The Move

Tankar om Stockholm – våra besökare tycker till.

Våra besökare har många idéer om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar. Varje dag uppstår spontana samtal och diskussioner i utställningen.

Vi fångade upp några av tankarna på film.

 

 

 

 

Fortsätt läs mer
  9980 Träffar

Bokpresentation och föreläsning på Färgfabriken.

Välkomna på bokpresentation och föreläsning om cykeltrafiken nu, då och i framtiden med Martin Emanuel. Tisdagen 5 februari 17.30–19.00 samlas vi på Färgfabriken i stora salen. 

Under 1930-talet fick cykeltrafiken ett kraftigt uppsving i Stockholm. Cykeln utgjorde ett billigt och attraktivt alternativ till stadens kollektivtrafik. Martin Emanuels doktorsavhandling om cykeltrafikens förändrade förutsättningar i Stockholm under perioden 1930–1980 visar hur värderingar och tolkningar av olika trafikslag påverkar vilka åtgärder som vidtas, eller inte vidtas.

Nu ökar åter cyklisterna på Stockholms gator, men hänger stadsplaneringen med i utvecklingen? Kan vi skapa en cykelstad av rang?

Seminariet är arrangerat av Samfundet S:t Erik. Martin Emanuel är verksam vid Avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH. Läs gärna mer om evenemanget här

Fortsätt läs mer
  10176 Träffar