Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Nya talare till konferensen Människan i systemet.

Vad har en stressforskare, en transportvetare, en hållbarhetsexpert och en författare att säga om våra liv och hur de påverkar och påverkas av samhällets infrastruktur?

Till konferensen Människan i systemet har vi bjudit in representanter från olika fält för att diskutera och undersöka olika perspektiv på relationen mellan människa och system. Hur mycket styrs våra resmönster av planerares och politikers beslut, och hur påverkar våra egna beteenden de system vi använder oss av? Vilka behov får styra? Hur skapas ett hållbart samhälle i denna växelverkan mellan individuella val och stora planerings- och byggprojekt?

Utöver de talare som tidigare har annonserats är vi glada att lägga ytterligare tre namn till konferensen: Per Hamid Ghatan, Jennie Fridolin och Marcus C Nilsson. Per Hamid Ghatan är hjärn- och stressforskare. Han kommer att tala om hur den mänskliga hjärnan reagerar i de miljöer som infrastrukturen skapar och som vi dagligen vistas i, om intryck och upplevelser och vad resandet och informationsflödet gör med oss som individer. Jennie Fridolin arbetar som Affärsutvecklare på NCC Construction Sverige och ansvarar för den sociala hållbarheten i NCC:s renoveringsprojekt. Hon kommer att tala om hur ett byggbolag kan agera för att bidra till att minska segregation och utanförskap, med utgångspunkt i förändringsarbete i miljonprogramsförorter. Marcus C Nilsson är regionchef på Veidekke Entrepenad och kommer att tala om vad en ökad involvering bland brukarna i planerings- och byggprocesserna skulle kunna leda till.

Övriga medverkande under eftermiddagen är Pernilla Glaser, Yusak Susilo samt Oskar Wallgren. Moderator för konferensen är Christoffer Barnekow. Läs mer om konferensen och övriga talare här.

Varmt välkomna!


Människan i systemet
Tid: 31 januari 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Färgfabriken, Takvåningen
Språk: Svenska (förutom föreläsningen med Yusak Susilo som är på engelska)

Konferensen har fri entré, men eftersom lokalen bara kan ta emot ett begränsat antal gäster krävs förbokning. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill boka en eller flera platser.

Efter konferensen är alla varmt välkomna till vernissagen för Henrik Ekesiöös nya utställning The Propp Show som öppnar kl 17.00.

Fortsätt läs mer
  8621 Träffar

Är vi på väg att återupptäcka infrastrukturens potential?

Gerard Reinmuth är arkitekt och en av grundarna till arkitektkontoret TERROIR. Han är också en av de fem internationella workshopledare som utformat ett framtidsscenario för stockholmsregionen till utställningen Stockholm on the Move. Gerard besökt nyligen utställningen och vi passade på att ställa några frågor om infrastruktur i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

FF: Vilka är dina tankar kring infrastruktur i samhället och hur den formar våra liv?

GR; Jag tror att det som har hänt de senaste tjugo åren är att vi har återupptäckt infrastrukturen. Londons tunnelbana fyllde nyligen 150 år, redan för 150 år sen visste vi väldigt mycket om infrastruktur. Tunnelbanan i Sydney är också runt 150 år och det är fortfarande samma system vi färdas i. Det som har hänt på sistone är att människor har upptäckt infrastrukturens potential och jag tror det är tätt sammanlänkat med den nya infrastrukturen - digitala nätverk och internet.

FF: Hur ser du på möjligheterna och utmaningarna i Stockholm när det gäller infrastruktur?

GR: Det som är intressant med Stockholm, likväl som i Sydney (där Gerard Reinmuth bor och verkar. reds. anm.) är hur vattnet, som är den bästa delen av staden, alltid kommer att skapa svårigheter när staden vill utveckla sin infrastruktur. Just nu frågar sig Stockholm om man ska binda samman vissa regioner i utkanten. Problemet är att om man färdas från centrum till ytterområdet går det inte att komma runt i utkanten av staden, det saknas tvärförbindelser. Vi har exakt samma problem i Sydney. Dessa städer har liknande mönster och utmaningar när det gäller infrastruktur. Och vad som är märkligt är att bägge städerna verkar lika långsamma när det gäller att lösa dem. Problemet tror jag, och detta är också något som utställningen Stockholm on the Move tar upp, är att människor är rädda för de förändringar det innebär – tänk om det blir sämre än tidigare?

FF: Kan vattnet i en stad som Stockholm ses som en tillgång?

GR: Det är det fina med två av scenarierna i utställningen, de har vänt ut och in på problemen och gjort vattnet till lösningen, själva limmet som ska fästa ihop staden. Jag tror att stora beslut krävs när det gäller Stockholmsregionens framtid, det finns massor av möjligheter att nyttja vattnet, skapa nya färjelinjer och utveckla andra typer av projekt som flyttar ut staden på vattnet och samtidigt förändrar stadsbilden.


Gerard Reinmuth är arkitekt och en av grundarna till arkitektkontoret TERROIR som står bakom flera anmärkningsvärda arkitekturprojekt som ex. Peppermint Bay, Tasmanien, Australien, moderniseringen av 86–88 George St, The Rocks, Sydney, Australien. Gerard är även en uppskattad skribent och anlitas kontinuerligt i ett flertal tidskrifter, både nationellt och internationellt. Mer information om scenariot "Children of Stockholm" som Gerard arbetat med visas i utställningen Stockholm on the Move finns här.


Vattnets potential i Stockholmsregionen. Collage från scenariot "Children of Stockholm".

Fortsätt läs mer
  10828 Träffar