Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Eken magasin skriver om Stockholm on the Move.

Oscar Freyre skriver i Eken magasin om Stockholm on the Move.

"Liksom min egen ståndpunkt försöker utställarna varna för huruvida stadens utvidgning mot exploatering av mer avlägsna områden, där isolerade förorter spretar ut åt alla håll, inte bara fördyrar infrastrukturen utan också segregerar medborgarna. Och hur blir det med arbetspendlingen då? Inget utrymme för smart infrastruktur där inte."

Läs hela artikeln här.

Fortsätt läs mer
  10187 Träffar

Nu finns katalogen till Stockholm on the Move digitalt!


Katalogen till Stockholm on the Move ger bakgrund, fördjupning och presenterar olika perspektiv på infrastruktur, både lokalt och globalt.

Ladda ner och läs katalogen här!

 

Fortsätt läs mer
  9076 Träffar