Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Nyheter och rapporter från Stockholm on The Move

Inre och yttre resor på konferensen "Människan i systemet"

Konferensen Människan i systemet, som undersökte människan och våra rörelsemönster i staden, genomfördes 31 februari på Färgfabriken. Publiken fick ta del av både hisnande tankekullerbyttor med vetenskaplig bakgrund och poetiska resor genom en inre och en yttre infrastruktur.

Yusak Susilo, assisterande professor på KTH belyste hur vi människor komponerar våra dagliga rörelsemönster och hur förvånande lite stadsplanerare och infrastrukturutvecklare sätter sig in i dessa mönster och beteenden. Modellerna man använder saknar en hel del kunskap menade Susilo. Ett systemfel? Han gav exempel från ett projekt i Bristol där man har bestämt sig för att skapa ett "blomstrande socialt rum" i ett kvarter. Men resultatet blev inte som förväntat. "Varför börjar inte barnen leka på gatorna?" Frågade man sig istället för att fundera över varför man inte hörde sig för bland de boende innan man förändrade strukturen på området."

Är infrastruktur en struktur som skapar stabilitet i förändring?" Hur påverkas vi av det som omger oss och hur påverkar vi vår omgivning. Frågade sig hjärn- och stressforskaren Per Hamid Ghatan.

"Människan är en varelse som skapar kultur som sin tur speglar och påverkar oss tillbaka." Därmed, menade han, bör vi inte betrakta människan som en statisk organism utan vi bör snarare se oss som varelser som samspelar med denna kultur, denna infrastruktur som vi bygger upp omkring oss."

Infrastrukturella mönster som exempelvis genvägen över gräsmattan berättar något om oss själva och vad vi prioriterar – "Har vi bråttom till vår arbetsplats och tar vägen över gräsmattan eller följer vi den utlagda grusgången och luktar på blommorna?" Hamid Ghatan talade också om människan som social varelse. "Genetiskt sett har vi ett öppet fönster mot att formas av det vi växer upp i och det som omger oss".

Pernilla Glaser, författare, dramatiker och lärare på Mejan Arc följde spåret om människan som social varelse. Framförallt genom samtalet och mötet.

"På vilket sätt är Stockholm en övergångsplats, en drömplats. På vilket sätt erbjuder vår stad övergångar mellan det inre och det yttre, verklighet och fiktion, mig och dig." frågade hon sig själv och oss åhörare.

Staden är och kan vara en mötesplats, en drömplats. Vi passerar varandra men möts vi verkligen? "Det är inte så många som sitter på busshållplatser nu för tiden, de flesta står upp och väntar. Om bussen är försenad, så kanske man fäller en kommentar till någon medpassagerare. En kommentar är som ett virus, den kan förvandlas till ett samtal på riktig".

Efter konferensen fortsatte samtalen under vernissagen för Henrik Ekesiöös utställning The Propp Show.

Per Hamid Ghatan målar upp bilder av en annan organism, bakterien, som lever inne i oss. Dessa mikroorganismer skapar fantastiska system för sitt eget bästa i våra kroppar. Tänk om de också styr oss i vårt rörelsemönster? Är vår infrastruktur och våra kultiverade landskapet en följd av bakteriernas vilja och styrning inom oss? En svindlande tanke!

Fortsätt läs mer
  10316 Träffar

Nya talare till konferensen Människan i systemet.

Vad har en stressforskare, en transportvetare, en hållbarhetsexpert och en författare att säga om våra liv och hur de påverkar och påverkas av samhällets infrastruktur?

Till konferensen Människan i systemet har vi bjudit in representanter från olika fält för att diskutera och undersöka olika perspektiv på relationen mellan människa och system. Hur mycket styrs våra resmönster av planerares och politikers beslut, och hur påverkar våra egna beteenden de system vi använder oss av? Vilka behov får styra? Hur skapas ett hållbart samhälle i denna växelverkan mellan individuella val och stora planerings- och byggprojekt?

Utöver de talare som tidigare har annonserats är vi glada att lägga ytterligare tre namn till konferensen: Per Hamid Ghatan, Jennie Fridolin och Marcus C Nilsson. Per Hamid Ghatan är hjärn- och stressforskare. Han kommer att tala om hur den mänskliga hjärnan reagerar i de miljöer som infrastrukturen skapar och som vi dagligen vistas i, om intryck och upplevelser och vad resandet och informationsflödet gör med oss som individer. Jennie Fridolin arbetar som Affärsutvecklare på NCC Construction Sverige och ansvarar för den sociala hållbarheten i NCC:s renoveringsprojekt. Hon kommer att tala om hur ett byggbolag kan agera för att bidra till att minska segregation och utanförskap, med utgångspunkt i förändringsarbete i miljonprogramsförorter. Marcus C Nilsson är regionchef på Veidekke Entrepenad och kommer att tala om vad en ökad involvering bland brukarna i planerings- och byggprocesserna skulle kunna leda till.

Övriga medverkande under eftermiddagen är Pernilla Glaser, Yusak Susilo samt Oskar Wallgren. Moderator för konferensen är Christoffer Barnekow. Läs mer om konferensen och övriga talare här.

Varmt välkomna!


Människan i systemet
Tid: 31 januari 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Färgfabriken, Takvåningen
Språk: Svenska (förutom föreläsningen med Yusak Susilo som är på engelska)

Konferensen har fri entré, men eftersom lokalen bara kan ta emot ett begränsat antal gäster krävs förbokning. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill boka en eller flera platser.

Efter konferensen är alla varmt välkomna till vernissagen för Henrik Ekesiöös nya utställning The Propp Show som öppnar kl 17.00.

Fortsätt läs mer
  9074 Träffar