Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Teckensnitts storlek: +

New Urban Topologies i Amman


I slutet av maj besökte Färgfabrikens program för urban utveckling, New Urban Topologies, Jordaniens huvudstad Amman med en fyra dagars workshop & seminarium där vi fokuserade på staden Amman och dess specifika förutsättningar och komplexitet. Besöket kommer att följas av en större rapport i juni månad som också kommer att finnas tillgänglig som PDF på hemsidan. Under tiden kan du läsa mer om resan till Amman här

Välkommen till Stockholm on the Move!

Relaterade inlägg