Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

På Färgfabriken väcks frågor om Stockholms framtid!

Just nu pågår introduktionen till orienteringskursen Hybrid Frameworks: Re-engaging in infrastructure som är startskottet för Stockholm on the Move. 250 studenter från KTHs masterprogram i arkitektur samlas i Färgfabrikens takvåning för att inleda arbetet med att undersöka Stockholms framtid! Bojan Boric (KTH) och Ola Broms Wessel (Spridd) introducerar kursen, Joachim Granit presenterar Färgfabrikens visioner för projektet och utställningen och Bosse Bergman (KTH) gör nedslag i den regionala infrastrukturens framväxt och drar paralleller till möjliga framtida scenarier, Niklas Svensson (Stadsbyggnadskontoret) talar om visionen om promenadstaden, vikten av dialog med Stockholms invånare och de stora utmaningar som väntar Stockholmsregionen.

Utgångspunkten är klar:

"Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Norden" 
- Bojan Boric, KTH

Hur ska vi bemöta denna snabba framväxt?
Hur kan vi se staden bortom dess begränsningar?
I vilken skala planerar vi staden och infrastrukturen?

Frågor har redan väckts. I morgon onsdag påbörjas seminariedagarna med internationella talare och aktörer på Stockholms infrastrukturscen. Vad är deras perspektiv, visioner och idéer om hur Stockholmsregionen ska utvecklas? Vilka exempel från andra platser kan vi ta lärdom av.
 
Följ gärna fortsättningen här på bloggen och på Stockholm on the Moves projektsida. Vi uppdaterar löpande med rapporter och inslag från processen.

Fortsätt läs mer
  10120 Träffar

Välkommen till Stockholm on the Move!

Nu rör det på sig! Redan i slutet av augusti drar Stockholm on the Move igång med tre fullspäckade seminariedagar på Färgfabriken. Internationella gäster, aktörer inom Stockholmsregionens infrastruktur, masterstudenter från KTH:s arkitekturprogram och en nyfiken allmänhet samlas för att lägga grunden till Stockholm on the Move. 

Stockholm växer! En mängd olika infrastrukturprojekt är planerade och under genomförande. Hur kommer det att bli och hur skulle det kunna bli? Vilket samhälle bygger vi in oss i och vad lämnar vi över vi till kommande generationer? Det är frågor som Stockholm on the Move vill undersöka och söka svaren på.

Ett omfattande program bestående av seminarier, workshops, debatter och inte minst, en 900 kvm stor utställning på Färgfabriken kommer att undersöka Stockholmsregionens framtid. Åt vilket håll är vi på väg? Kan vi byta riktning? Vill vi byta riktning? Genom att samla aktörer, experter och allmänhet på en gemensam plattform vill Stockholm on the Move undersöka alla möjliga och omöjliga perspektiv.

Projektsidan för Stockholm on the Move uppdateras regelbundet med material från programpunkterna. Välkommen att läsa mer om projektets olika delar ur menyn till höger. Kanske har du egna tankar, reflektioner och idéer om vad som borde hända med Stockholmsregionen – tryck på "Tyck till" knappen och berätta för oss!

 

 

Fortsätt läs mer
  9797 Träffar