Integritet och webbplatspolicy

Välkommen till fargfabriken.se!

Vänligen läs denna Webbplatspolicy innan du använder webbplatsen.

Allmänt om webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på webbplatsen får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket ”Färgfabrikens policy för integritetsskydd” förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, det vill säga information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Färgfabriken arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Färgfabriken inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs av Färgfabriken och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Vi uppmuntrar däremot till att dela sidor i sociala medier etc. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Färgfabriken. Webbplatsen kan innehålla bilder och texter som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Färgfabrikens policy för integritetsskydd

Färgfabriken månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Färgfabriken hanterar den personliga information som Färgfabriken mottar och samlar in genom webbplatsen fargfabriken.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, till exempel ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information. Policyn behandlar inte andra företag som Färgfabriken inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Färgfabriken. Färgfabriken tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Färgfabriken gör med informationen

Färgfabriken samlar personlig information såsom namn, e-postadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Färgfabriken mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.

Färgfabriken använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster. Färgfabriken säljer inte informationen till någon tredje part.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte vill tillåta cookies kan du lägga in en spärr för dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna).

Uppdatering av Webbplatspolicy

Färgfabriken kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy är du välkommen att kontakta vår webbplatsansvarige via e-post: frontdesk@fargfabriken.se