Pressmeddelande — 2023-11-30 09:30:13

Färgfabrikens vårprogram vidgar vår syn på världen

Vårens utställningar i Stora salen låter besökarna se verkligheten från nya perspektiv. Det handlar om alltifrån det mest konkreta som hur vi ser en färg, till hur natur och människors liv påverkas genom jakten på råvaror till den gröna energiomställningen. I projektrummen fortsätter Open Studio, där publiken får möta konstnärer mitt i en pågående kreativ process.

Vårens utställningar i Stora salen låter besökarna se verkligheten från nya perspektiv. Det handlar om alltifrån det mest konkreta som hur vi uppfattar en färg, till hur landskap och människors liv påverkas genom jakten på råvaror till den gröna energiomställningen. I projektrummen fortsätter konceptet Open Studio med både svenska och internationella konstnärer. Färgfabriken är även värd för en del av Konstfacks vårutställning.

Färgfabriken fortsätter att lyfta frågor om hur det är att vara människa i en tid med klimatförändringar. I årets utställningar bjuder vi in till fördjupning och reflektion och visar hur vi kan lära av konsten och den undersökande arkitekturen. Det handlar om hur vi tar hand om planeten och varandra, säger Anna-Karin Wulgué, chef för Färgfabriken.

UTSTÄLLNINGAR

Joakim Sandqvist
Beckers konstnärsstipendium 2024
3 februari–17 mars

Stipendiatutställning, Stora salen
Curator: Emilia Rosenqvist

Joakim Sandqvist (f. 1988) arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion och med ett brett urval av medier, som skulptur, video, foto, teckning och textil. Materialvalet kommer ur de idéer och sammanhang som han arbetar med och själva materialets historia är ofta centralt för verken.

Återkommande teman i Joakim Sandqvist konstnärskap är den postindustriella världen i relation till historien och hur lokala förhållanden påverkas av globala förändringar. Relationen mellan det analoga och digitala är något annat han undersöker, liksom växelverkan mellan teknik och ideologi.

Sandqvist har studerat på Konsthögskolan i Malmö, Slade School of Fine Arts och Maumaus Independent Study Program. Han har haft separatutställningar på Galleri Ping Pong i Malmö och Obra i Lund, samt deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall och Malmö konstmuseum.

På Färgfabriken presenteras Sandqvists produktion för första gången i ett helhetssammanhang där verken får samspela med varandra. Både tidigare och nyproducerade verk kommer att visas.

Läs mer om konstnären och juryns motivering.

Under installationsperioden finns det möjlighet att träffa konstnären på plats i Färgfabriken för en intervju och/eller reportage. Kontakta Jessica Rydén, kommunikatör, jessica@fargfabriken.se, 0735-290793.

El Sur – Extractive Narratives
13 april–16 juni

Grupputställning, Stora salen
Curator: Victoria McCarthy (Argentina) i samverkan med Färgfabrikens curator Emilia Rosenqvist och processledare Daniel Urey.

I vårens stora utställning på Färgfabriken exponeras skuggsidan av den gröna energiomställningen. Här riktas kompassen söderut mot Latinamerika, en landmassa rik på åtråvärda naturresurser i en tid då fossila bränslen ska fasas ut.

Utifrån teman som vatten, olja och litium gestaltar latinamerikanska konstnärer konsekvenserna för människor, djur och landskap i den pågående rovdriften på naturtillgångar i länder som Chile, Argentina, Venezuela och Mexico. Fram träder en bild av 2000-talets El Dorado. Av gigantiska litiumbäddar som ödelägger saltöknar, förorenade floder, privatiserade vattenkällor och en ursprungsbefolkning som ständigt måste ge vika för omvärldens outtömliga materiella behov.

El Sur ifrågasätter inte behovet av en grön energiomställning men närmar sig den kritiskt genom att gestalta den brutala verklighet som extraktionen av råvaror medför. Tillsammans bildar verken ett konstnärligt upprop mot konsumtionshets, övervåld och förstörelse av natur. Här finns en stark underström av ekofeminism och protest mot postkolonialt våld. Så är också samtliga medverkande konstnärer kvinnor eller icke-binära personer.

El Sur ger publiken möjlighet att upptäcka framstående konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige. Uttrycken varierar och rymmer video, installation, foto, ljudverk och performance. Medverkande konstnärer är Seba Calfuqueo (Chile), Ana Alenso (Venezuela), Alejandra Prieto (Chile), Naomi Rincón-Gallardo (Mexico), Iconoclasistas (Julia Risler och Pablo Ares, Argentina), Marcela Magno (Argentina) samt Maxi Mamani (Bartolina Xixa, Argentina).

Konstfacks vårutställning
17 maj–24 maj
Examensutställning, Takvåningen

Konstfacks examensstudenter på Masterprogrammet i konst ställer ut på Färgfabriken som en del av Konstfacks vårutställning i maj 2024. Klassen MA Konst '24 är en internationell grupp med 14 konstnärer från Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Irland, Peru, Sverige, Thailand, Tyskland och USA. Deras konstnärliga praktiker rymmer ett brett spektrum av olika medier, som installation, ljud, video, måleri, skulptur, text och performance. 

Konstfacks vårutställning är en årlig utställning med nyutexaminerade studenter från skolans alla program som vanligtvis hålls i skolans lokaler i den gamla Ericssonfabriken på Telefonplan. Samarbetet med Färgfabriken är ett studentdrivet initiativ som organiserats av klassen med stöd av Konstfack och Färgfabriken. De som ställer ut är Amalie Götz, Ameena Alali, Aurea Tanttu, David Danell, Heidi Edström, Josefina Anjou, Jamie Gilroy Barrett, Jordana Loeb, Krizia Zurita, LA Kroll, Leo Porramet Jittaksa, Lydia Ericsson Wärn, Matilda Söderberg samt Zander Vind.

OPEN STUDIO

Till Färgfabrikens Open Studio bjuder Färgfabriken in konstnärer, arkitekter och andra kreatörer att ta över ett eller två projektrum för att utforska en idé under en period innan den tagit sin slutgiltiga form. Under våren 2024 kommer flera spännande projekt att ta form:

Jenny Berntsson och Jelena Rundqvist
15 januari–17 mars
Konstnärerna Jenny Berntsson och Jelena Rundqvist har länge samarbetat i projekt där de utforskar lekmiljöer och hur de formges. I projektet Den barnkonventionella lekplatsen kan barn genom konstnärliga processer bli medskapare av sina egna lekmiljöer i det offentliga rummet. Under två månader flyttar de in på Färgfabriken och lek på riktigt utlovas.

Iconoclasistas
2 april–12 maj

Iconoclasistas är en duo från Argentina som bildades 2006 av Julia Risler och Pablo Ares. Deras verksamhet rymmer både konstnärliga uttryck, politisk aktivism och forskning. Under våren deltar de i grupputställningen El Sur. I samband med detta är de också inbjudna att verka i Open Studio.

Kibandu Pello-Esso
28 maj–20 juni
Kibando Pello-Esso undersöker olika typologier av rumsligheter, från välutvecklade urbana offentliga rum till landsbygdsrum. På Färgfabriken kommer han att ta in platsen Lövholmen i sitt utforskande. Kibandu Pello-Esso har en master i rumslig gestaltning från Konstfack där han också är gästlärare. För närvarande går han postmasterutbildningen Decolonizing architecture vid Kungl. konsthögskolan i Stockholm.

PROGRAM

Vårens hela programverksamhet offentliggörs den 18 januari. Här är ett axplock av det vi kommer att bjuda på:

Cirkus för barn
För första gången deltar Färgfabriken som arrangör i Cirkusmania, en årlig festival initierad av Subtopia. Den 15 och 16 februari visas Kompani Giraffs barncirkusföreställning Giraffens ABC.

Samtal om framtidens Stockholm
Den uppskattade samtalsserien Stockholmsvisioner kommer tillbaka under 2024. Här diskuterar talare från olika samhällssektorer och bakgrunder framtidens städer, och framför allt hur Stockholm ska växa under rådande klimathot. Samtalen produceras i samarbete med journalisten Annica Kvint. Planerade datum är 21 februari och 13 mars.

Kulturnatten
Färgfabriken deltar även i år i Kulturnatten den 20 april. Årets program utvecklas delvis i samarbete med Färgfabrikens Ungdomsråd.