Pressmeddelande — 2023-08-24 09:59:02

Ny utställning skildrar kampen om tolkningen av naturen

Den 26 augusti till 26 november visar konsthallen Färgfabriken utställningen "Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment". Utställningen är en del av ett projekt om miljökommunikation, initierat av SLU och finansierat av Mistra, och handlar om kampen mellan olika tolkningar av naturen och hur vår bild av naturen formas.

Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment
26 augusti – 26 november
Grupputställning, Färgfabrikens projektrum

Vernissage 26 augusti 11.00–18.00
Introduktion av Nico Carpentier, professor vid Charles universitet och curator

Moulding Nature väcker frågor om vad som formar vår bild av naturen. I videoverk, collage, foto och installation åskådliggörs hur olika diskurser påverkar hur vi ser på naturen och människans roll i denna. Synsätt som ofta står i konflikt med varandra och konkurrerar om utrymmet, ibland till och med bekämpar varandra.

Här finns verk om symbios mellan människa och natur, om sår i ett postkolonialt landskap, om försök att ge röst åt naturen med mera. Medverkande konstnärer är Katrīna Neiburga, Hanna Ljungh, Maja Smrekar, Soraya Poulin, Paula von Seth samt Tessa Joosse. Mer information om de enskilda verken finns på Färgfabrikens hemsida.

Utställningen ingår i projektet Mistra Environmental Communication, initierat av SLU, där forskare kartlagt olika diskurser som kan knytas till diskussionen om natur och milön. Dessa illustreras genom en ideologisk karta, utvecklad av professor Nico Carpentier vid Charles universitet i Prag. Kartan är formgiven av Irene Straccuzzi och ger, tillsammans med utvalda konstverk, en mångfacetterad och fördjupad bild av kampen om bilden av naturen.

I utställningen finns även material från medskapande workshops, där människor från olika platser och sociala kontexter utforskat intressekonflikter som präglar landskap, skogsnäring, trädgård och urbana miljöer.

För intervju med professor och curator Nico Carpentier, medverkande konstnärer eller bokning av visning, kontakta Jessica Rydén, 0735-290794, jessica@fargfabriken.se

Program Moulding Nature
Under hösten anordnas en rad aktiviteter knutna till utställningen. Programmet uppdateras kontinuerligt på Färgfabrikens hemsida och sociala medier.

26 augusti: Vernissage och trädgårdsfest 11.00–18.00. Introduktion med curator och professor Nico Carpentier 15.00 i Takvåningen
26 september: Environmental Communication Day. I samarbete med Mistra Environmental Communication.
26 november: Finissage med inbjudna gäster