Pressmeddelande — 2023-08-18 08:00:00

Trädgården gestaltas av nabbteeri i poetisk installation för Färgfabriken

I sin första separatutställning i Sverige fyller finländska nabbteeri Färgfabrikens stora sal med en poetisk memento mori-installation kring trädgårdens vissnade skönhet och kretsloppets dolda sceneri. Unikt skapad på plats och med en kombination av organiskt material och digitalt hantverk.

I sin första separatutställning i Sverige fyller finländska nabbteeri Färgfabrikens stora sal med en poetisk memento mori-installation kring trädgårdens vissnade skönhet och kretsloppets dolda sceneri. Unikt skapad på plats och med en kombination av organiskt material och digitalt hantverk.

nabbteeri
whatever lives bends down
26 augusti – 26 november
Separatutställning i Stora salen, Färgfabriken

Invigning 14.00 26 augusti med konsthallschef Anna-Karin Wulgué och nabbteeri

nabbteeri (Janne Nabb och Maria Teeri) har arbetat tillsammans sedan 2008. Genom åren har de ställt ut flitigt och 2019 representerade de Finland i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. I höstens utställning på Färgfabriken har de uppfört en installation om trägården bortom den mänskliga blicken.

Temporära och platsspecifika installationer
Som konstnärer är nabbteeri inte intresserade av kontrollerade och definierade resultat. Istället skapar de temporära och platsspecifika installationer där upphittade objekt, skräp, rester och spår från människor och djur tas till vara och får samspela med platsen för utställningen. Ett konstnärligt arbetssätt som rimmar väl med en omvärld präglad av osäkerhet och där konstnären strävar efter att inte lämna mer klimatavtryck än nödvändigt.

Kompost av olika konstnärliga uttryck
Installationen whatever lives bends down är skapad ur en sådan konstnärlig kompost där en mängd fragment kommunicerar med varandra och bildar en ny helhet. Av vinterståndare* från solrosor och kronärtskockor görs skulpturala verk som reser sig mot taket, rester av konstnärsmaterial blir till bedövande vackra kalejdoskop i konsthallens fönster. Organiskt material som avfall från lokala trädgårdar, döda insekter som hittats i miljön och bråte funnet på marken i Lövholmens industriområde kombineras med ljud, textfragment och videor till en poetisk värld där allting saktas in och det vanligen dolda träder fram. Människan finns närvarande enbart som röst och de små krypen, osynliga för ögat, belyses bokstavligen i nabbteeris suggestiva diaprojektioner.

Trädgårdens utopiska potential

Utställningens titel är hämtad ur ett poem av den amerikanska författaren Joyelle Mc Sweeney. Mc Sweeney beskriver människan som instängd i en hårt industrialiserad och konsumtionsinriktad tillvaro, något som nabbteeri tagit fasta på i sin tolkning av trädgården som ”nekropastoral”, en mötesplats för ”poeten och döden”. Upplevelsen av att vara människa i en tid med klimatkris och massutplåning av arter är ett återkommande tema i nabbteeris konstnärskap:

Vårt arbete med trädgårdstemat började i det personliga. Vår egen trädgård på den finska landsbygden är omgiven av ett landskap präglat av industriell odling, vägar med tung trafik och lukten av bränd torv. Vi tror att trädgården kan ha en utopisk potential. Att vara en plats som kan få människor att samarbeta med sina småkryp till grannar och lära sig mer om biologisk mångfald och naturliga processer.

Om konstnärerna
nabbteeri är Janne Nabb (f. 1984) och Maria Teeri (f. 1985). Nabb och Teeri började sitt samarbete 2008 under studietiden vid Konstakademin i Kankaanpää och vid Bildkonstakademin i Helsingfors, där de utexaminerades 2011. Som konstnärer började de lekfullt utmana idéer kring identitet, genom att föreställa sig som en enhet, ett fyrhändigt konstnärligt kollektiv.

För intervju med nabbteeri och/eller förhandsvisning, kontakta kommunikatör Jessica Rydén, 0735-290794, jessica@fargfabriken.se .

Fakta tema trädgård och Färgfabriken
Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård. Arbetet tar form i utställningar och aktiviteter (föreläsningar, film, workshoppar med mera), och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. I fokus står trädgården bortom den mänskliga blicken. Under hösten visas även Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment, en grupputställning i projektrummen, som skildrar de olika synsätt som formar vår bild av naturen.

Vernissageprogram
Under vernissagedagen öppnar höstens två utställningar: whatever lives bends down och Moulding Nature. Det blir också fest i den urbana trädgård som etablerats i samarbete med Färgfabrikens kafé under sommaren.

12.00 Presentation av Färgfabrikens trädgård. Med trädgårdscurator Lisa Stigsdotter Ekstrand.

14.00 Invigning av whatever lives bends down. Med Färgfabrikens nya chef Anna-Karin Wulgué och nabbteeri.

15.00 Introduktion av Moulding Nature. Med curator Nico Carpentier.

15.30–18.00 Trädgårdshäng med gröna drinkar och grönt på menyn i kafét.