Pressmeddelande — 2023-06-29 08:23:02

Anna-Karin Wulgué blir Färgfabrikens nya chef

I augusti tillträder Anna-Karin Wulgué som ny chef för Färgfabriken. Anna-Karin Wulgué har lång erfarenhet av ledarskap inom kultursektorn, bland annat som chef för Örebro konsthall, och har varit drivande kring frågor om kulturens roll i stadsutveckling. Hon kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Konst & Kultur och Ung fritid på Kulturförvaltningen i Katrineholms kommun.

I augusti tillträder Anna-Karin Wulgué som ny chef för Färgfabriken. Anna-Karin Wulgué har lång erfarenhet av ledarskap inom kultursektorn, av multidisciplinärt arbete och har varit drivande kring frågor om kulturens roll i stadsutveckling. Under september 2013 till september 2021 var hon chef för Örebro konsthall.

Jag är mycket glad att vi har rekryterat Anna-Karin Wulgué. Färgfabriken får en chef med gedigen bakgrund i samtidskonsten och med kompetens att utveckla Färgfabriken som mötesplats för konst, arkitektur och vår tids stora frågor, säger Jenny Lindén Urnes, Färgfabrikens styrelseordförande.

Anna-Karin Wulgué kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Konst & Kultur och Ung fritid på Kulturförvaltningen i Katrineholms kommun. Hon har tidigare lett organisationer som Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro konsthall, där hon bland annat arbetat med den internationella konstbiennalen OpenART.

Jag känner mig oerhört glad och förväntansfull över möjligheten att leda arbetet med Färgfabriken framåt. Det är en av Sveriges mest spännande platser för samtidskonst och en plattform för aktuella frågor om arkitekturens och konstens betydelse i samhällsbyggandet. Vi behöver platser som Färgfabriken där de stora frågorna om det gemensamma och vår framtid får utforskas och bli till handling, säger Anna-Karin Wulgué.

Anna-Karin Wulgué börjar som ny chef på Färgfabriken från och med augusti 2023. Hon efterträder närmast Karolina Keyzer, arkitekt och ledamot i Färgfabrikens styrelse som i egenskap av tillförordnad chef lett rekryteringsprocessen efter att Pernilla Lesse avslutat sin chefstjänst 2022 efter fjorton uppskattade år i Färgfabrikens ledning.

Jag ser fram emot att lämna över stafettpinnen till Anna-Karin Wulgué i augusti och har höga förväntningar på Färgfabrikens utveckling under hennes ledning, säger Karolina Keyzer.

Om Färgfabriken
Färgfabriken är en stiftelse för samtida konst och arkitektur i Stockholm. Sedan 1995 har Färgfabriken producerat och visat utställningar i en kulturminnesmärkt byggnad i det gamla industriområdet Lövholmen. Färgfabriken är också en plats för samtal, matkultur, workshops och andra kulturaktiviteter. Genom att arbeta experimentellt och gränsöverskridande och sammanföra olika erfarenheter och kompetenser skapar Färgfabriken förutsättningar för nya tankar, kunskap och konstnärliga gestaltningar.

För intervju med Anna-Karin Wulgué, kontakta pressansvarig Jessica Rydén, 0735-290794, jessica@fargfabriken.se