Pressmeddelande — 2023-06-13 08:46:54

Färgfabrikens höstprogram utmanar vår syn på natur och trädgård

Människans förhållande till naturen och trädgården är teman för Färgfabrikens höstprogram. Här bjuds besökaren på verk som med konstnärens fria blick på världen utmanar våra inarbetade föreställningar om kultur, natur och om vad en trädgård är och kan vara. Hösten kretsar kring två utställningar: "whatever lives bends down" med nabbteeri och grupputställningen "Moulding Nature".

Människans förhållande till naturen och trädgården som symbol och praktik är teman för Färgfabrikens höstprogram. Här bjuds besökaren på verk som utmanar våra inarbetade föreställningar om kultur, natur och om vad en trädgård är och kan vara.

I sin första separatutställning i Sverige skildrar det finländska konstnärskollektivet nabbteeri den döende trädgården i en installation skapad unikt för Färgfabrikens stora sal. I projektrummen visas grupputställningen Moulding Nature där inbjudna konstnärer gestaltar konflikten mellan människans vilja att forma naturen och naturens obändiga motståndskraft.

Hösten bjuder också på föreläsningar, konstnärssamtal, marknad och trädgårdsfest.

nabbteeri: whatever lives bends down

26 augusti–26 november
Separatutställning, Stora salen

De finländska konstnärerna Janne Nabb och Maria Teeri (nabbteeri) undersöker förhållandet mellan människan och andra organismer i vår värld. De kallar sig ”konstnärliga asätare” som hellre än att skapa nya ting rotar bland sopor och återanvänder material som andra förkastar. Med upphittat skräp, bråte och döda djurdelar bygger de märkligt poetiska och ofta temporära installationer. Det organiska materialet låter de sedan samspela med digital teknik som 3D-animationer. nabbteeri har ställt ut flitigt sedan examen från Bildkonstakademin i Helsingfors 2011, och 2019 deltog de på Venedigbiennalen i utställningen Weather Report. Forecasting Future i den nordiska paviljongen. I sin första separatutställning i Sverige fyller de nu Färgfabrikens stora sal med en mäktig memento mori-installation som gestaltar trädgårdens vissnade skönhet och kretsloppets dolda sceneri. Allt i samarbete med de små organismerna vi ofta förbiser, krypande och växande i jordens gömslen.

Under installationsperioden 7–25 augusti finns det möjlighet att följa nabbteeris konstnärliga process och träffa konstnärerna för intervju/reportage. Kontakta kommunikatör Jessica Rydén, tel 0735-290794, e-post jessica@fargfabriken.se

Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment

26 augusti–26 november
Grupputställning, Projektrummen

Moulding Nature visar verk av konstnärer som belyser vår syn på naturen och människans roll i denna. Utställningen innehåller videoverk, collage, foto och installation och tar upp olika aspekter av en till synes ouppnåelig balans mellan människa och natur. Här finns verk om symbios mellan människa och djur, om sår i ett postkolonialt landskap, om försök att ge röst åt naturen och naturvårdens komplexitet med mera.

Medverkande konstnärer är: Katrīna Neiburga, Hanna Ljungh, Maja Smrekar, Soraya Poulin, Paula von Seth samt Tessa Joosse.

Utställningen är en del av ett projekt om miljökommunikation initierat av SLU, där forskare kartlagt olika diskurser som kan knytas till diskussionen om natur och miljö. Dessa illustreras genom en ideologisk karta utvecklad av professor Nico Carpentier vid Charles universitet i Prag. Kartan är formgiven av Irene Straccuzzi och ger, tillsammans med utvalda konstverk, en mångfacetterad och fördjupad bild av kampen om hur vår omvärld kan tolkas.

I utställningen finns även material från medskapande workshops, där människor från olika platser och sociala kontexter utforskat de tolkningar, olika röster och intressekonflikter som präglar landskap, skogsnäring, trädgård och urbana miljöer. Utställningen ingår i och är finansierad av Mistra Environmental Communication.

Programverksamhet

Under hösten anordnas en rad aktiviteter knutna till de pågående utställningarna och temat trädgård. Programmet uppdateras kontinuerligt på Färgfabrikens hemsida och sociala medier.

26 augusti: Vernissage och trädgårdsfest
16 september: Konstnärssamtal med nabbteeri
26 september: I samarbete med Mistra Environmental Communication: Environmental Communication Days
7 oktober: Föreläsning om giftiga växter samt workshop med Elin Unnes, journalist, författare och trädgårdsprofil

I samarbete med Italienska kulturinstitutet:
9 november: Föreläsning med Annalisa Metta, professor och landskapsarkitekt
22 november: Föreläsning med Leone Contini, konstnär, filosof och kulturantropolog, som använder odling för att utforska frågor om migration, identitet och kulturarv

26 november: Finissage med inbjudna gäster

Färgfabriken och tema trädgård

Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård. Arbetet har tagit form i utställningar och aktiviteter (föreläsningar, film, workshoppar med mera) och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. I fokus står trädgården bortom den mänskliga blicken.