Pressmeddelande — 2022-10-05 07:55:00

Hästen, roboten och det omätbara – separatutställning med Tove Kjellmark på Färgfabriken

I utställningen "Hästen, roboten och det omätbara" visas nyproducerade verk av konstnären Tove Kjellmark. I centrum står hästen, vars rörelser och kroppslighet hon utforskat i en process där traditionellt skulpturalt hantverk och avancerad teknik smälter samman. Hennes skulpturer, teckningar och videoverk visas 15 oktober – 27 november i Stora salen på Färgfabriken.

Tove Kjellmark

"Hästen, roboten och det omätbara"

15 oktober – 27 november, Stora salen Färgfabriken

Vernissage 15 oktober kl 16–21.
Invigning kl 17.00 av curator Emilia Rosenqvist och Joanna Sandell, chef för Södertälje Konsthall. På plats finns även lusitanohingsten Zaragateiro och hans människa Malin Hellstedt.

Hästen, roboten och det omätbara är titeln på höstens stora separatutställning av konstnären Tove Kjellmark. Utställningen presenterar en samling nyproducerade konstverk: hybrida skulpturer, videoverk, teckningar samt ett symbiotiskt performance i form av en sex veckor lång oavbruten rörelse där konstnären tecknar tillsammans med sina robotar. Arbeten som tänjer på mätbarhetens gränser, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. I centrum för Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen.

Allting börjar med en rörelse. En oavbruten linje träder fram i rummet under tid. Avtryck som återstår efter många analoga och digitala omvandlingar från mötet med en hästs fysiska kroppslighet. Fragment av hästens ande, spår av rörelsen som stelnat och gestaltas som fysiska ekon. Likt känslan av ett minne som långsamt vittrar sönder eller ett liv som först uppstår och sedan tynar bort och som övergår i något nytt.” - Tove Kjellmark

Tove Kjellmarks intresse för rörelse handlar inte bara om fysisk förflyttning eller materiell transformation, utan framför allt om den rörelse som uppstår i betraktaren i mötet med hennes arbeten.

Hennes arbete reflekterar kring upplösningen av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död, gestaltat i videoverket They Shoot Horses Don´t They där konstnären med värmekamera dokumenterat hur energin lämnar hästens kropp och övergår i något annat.

”Tove Kjellmark gestaltar själva livets rörelse framåt.” Jonna Bornemark, filosof.

I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen ofta fått träda in i rollen som robot eller maskin för människans syften. (Ordet robot betyder ursprungligen ”träl” eller ”tvingad arbetskraft”.) Kjellmark vänder istället på maktpositionerna, vilket manifesteras i utställningens inledande verk där besökaren kliver in under en stegrande häst.

Verken öppnar upp för en annan slags natur där gränser och hierarkier mellan människa, teknik och natur är upplösta. Att fånga rörelsen i skulptur är Tove Kjellmarks sätt att reflektera över det liv som de baseras på. En balansakt med det som vi kallar liv. Hon omskapar skulpturen som idé genom att dekonstruera den. Konstnärens jakt efter det okonstlade, okontrollerbara livet, är fyllt av både intellektuella och visuella meningsglapp, av glitchar som skaver och berör, som roar eller stör.

Skulpturen Pirouette där rörelsen smält samman till en av bukett hästar.

De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har bearbetats av både konstnären och med egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material samspelar, som i marmorskulpturen där en hästs och en människas kropp möts i en gemensam rörelse.

I de glitcher som uppstår när något omvandlas från digitalt till organiskt, och vice versa, i upplevelsen av rörelsen mellan en värld till en annan, finns en öppning till en sannare gestaltning av vår komplexa värld”, säger Tove Kjellmark.

Under utställningsperioden kommer Tove Kjellmark även att flytta delar av sin ateljé till Färgfabrikens Open Studio, där besökarna kan följa den konstnärliga processen i realtid.

_______

OM KONSTNÄREN
Tove Kjellmark (f. 1977) är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Som utbildad skulptör har hon utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika medier och material och där hon kommit att utmana synen på skulptur. Arbetet är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Som verktyg använder hon ofta kroppen i kombination med avancerad teknologi. Kjellmark har därmed etablerat sig på konstscenen genom ett helt eget uttryck, ofta refererat till som ”technoanimalism”, en ny topologi där maskinen är en del av naturen. Hennes arbeten har ställts ut på bland annat Galleri Erik Nordenhake, Stockholm; Moore contemporary, Perth; Royal British Society of Sculptors, London; Marabouparken, Stockholm; Ars Electronica, Linz; Transmediale, Berlin.

OM PROJEKTET
Utställningen och verken i Hästen, roboten och det omätbara kommer ur arbetet med det interdisciplinära konstnärliga forskningsprojektet med samma namn, där Tove Kjellmark haft en dialog med personer från olika områden. Genom olika inmätningstekniker, såsom motion capture, 3D-scanning och värmekamera har konstnären undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara.

Externa samarbetspartners som är insatta i och deltar i forskningsprojektet Hästen, roboten och det omätbara: Jonna Bornemark (professor i filosofi), Elin Hernlund (veterinär SLU), Bengt Sjölén (hacker), Malin Hayden (professor i konsthistoria SU), Karin Viktorin (feministisk posthumanist), Jonatan Habib Engqvist (curator), Michael Black & Senya Polikovsky (Max Planck Institutet i Tübingen), Martin Holmberg (Qualisys, motion-capture teknik) och Carl-Michael Herlöfsson (kompositör). Projektet är finansierat av Kulturbryggan.

I samband med utställningen publiceras boken The Horse, The Robot And The Immeasurable med texter av Jonna Bornemark, Elin Hernlund, Sinziana Ravini, Joanna Sandell och Karin Victorin (red. Jonatan Habib Engqvist & Tove Kjellmark, Arvinius + Orfeus Publishing).

PROGRAM
15 oktober kl 16–21: Vernissage. Invigning kl 17.00 av curator Emilia Rosenqvist och Joanna Sandell, chef för Södertälje Konsthall. På plats finns även lusitanohingsten Zaragateiro och hans människa Malin Hellstedt.

28 oktober: Bokrelease för The Horse, The Robot And The Immeasurable, samtal mellan redaktören och två av skribenterna.

24 november kl 17.30-18.30: Samtal om hästen i konsten med Cecilia Åsberg, professor i Genus, natur, kultur vid Linköpings universitet och föreståndare för The Posthumanities Hub samt Martin Olin, chef för avdelningen forskning på Nationalmuseum.

PRESSKONTAKT
För frågor, förhandsvisning eller intervju med Tove Kjellmark, välkommen att kontakta Jessica Rydén, kommunikatör. jessica@fargfabriken.se, 0735-290794.