Pressmeddelande — 2021-12-07 19:02:45

Färgfabrikens program 2022: Starka konstnärliga uttryck och interdisciplinära utbyten

2022 visar Färgfabriken tre soloutställningar i stora salen där konstens olika uttryck och bredd ges fritt spelrum: Laleh Kazemi Veisari, Åke Pallarp och Tove Kjellmark. Konstnärerna skiljer sig mycket åt estetiskt och metodmässigt men rör sig alla ledigt mellan olika material, tekniker och ämnen, samt tar in och använder kunskap från en rad olika discipliner och teknologier.

2022 visar Färgfabriken tre soloutställningar i stora salen där konstens olika uttryck och bredd ges fritt spelrum. Även om konstnärerna skiljer sig mycket åt estetiskt och metodmässigt har de gemensamt att de rör sig ledigt mellan olika material, tekniker och ämnen, samt att de tar in och använder kunskap från en rad olika discipliner och teknologier. Utställningsåret inleds med Beckers-stipendiaten Laleh Kazemi Veisari, följd av utställningen Upprymd som lyfter fram Åke Pallarps mångfacetterade konstnärskap. Tove Kjellmark tar till sist över stora salen med utställningen Hästen, roboten och det omätbara. Läs mer om utställningarna nedan.

Under året fördjupar vi också våra samarbetsprojekt där miljö, framtidsfrågor och gemensamt lärande fortsatt står i fokus. I flera konstellationer arbetar vi aktivt med bland andra ungdomar, forskare och konstnärer med frågor som kretsar kring att vara människa i relation till politiska och planetära utmaningar och hur vi kan förstå och mötas kring dem. Genom olika metoder söker vi kopplingar och synergier mellan idéer, kunskapsområden, generationer och kulturella uttryck och låter projekten influera varandra.

Utställningar och evenemang 2022:


Gästspel: Koreograferna – Går det att fylla ett rum med en rörelse?

14, 15 & 16 januari. (ca 60 min)
Takvåningen
Biljetter säljs via Billetto.

Dansföreställning till livemusik i Färgfabrikens takvåning.
Regi: av Mats Flink.
Dansare: Åsa Lundvik Gustafson & Karin Jemsby
Musik: Daniel Borgegård Älgå

Stycket handlar om två koreografer/dansare som träffas regelbundet i en dansstudio i närheten av Dresden. De har bestämt sig för att försöka skapa ett helt nytt rörelsesystem utifrån sina egna kroppar där rummet de befinner sig i både blir en trygg plats och samtidigt har en begränsande effekt på helheten. Går det att fylla ett rum med en rörelse? När slutar en rörelse? När upplevs rörelsen som monoton, kontra överenergisk?
Läs mer

Gästspel: Planet B

Datum:24, 25, 26, 27, 28 januari 2022
Takvåningen
Föreställning för skolbesök. Från årskurs 3 till 6.
Besök bokas via Kulan.

Planet B är en dramatiserad konsert byggd utifrån filosofiska frågeställningar och nyskriven musik. Historien följer antihjälten Staffan som skickats ut i världsrymden för att leta efter en ny planet åt mänskligheten - en Planet B. I föreställningen ges publiken tre tankepauser där de får hjälpa Staffan att välja genom att rösta på ett av två tydliga alternativ. Men det gäller att tänka igenom sitt val noga. Hur gör man då? Kan man ta hjälp av en filosof?

Medverkande: Staffan Lindberg, Johan G:son Berg och Lena Jonhäll har tillsammans med tonsättaren Daniel Nelson och textförfattare Tuvalisa Rangström arbetat fram Planet B.
Kostym: Ulrika van Gelder.

Beckers konstnärsstipendium 2022: Laleh Kazemi Veisari

5 februari - 27 mars
Stora salen

Laleh Kazemi Veisari har tilldelats stipendiet om 200.000 kr för att hon enligt stipendiejuryn ”i sin ambitiösa strävan att förstå världen lyckas skapa ett mycket varierat visuellt uttryck, som förmedlar nya perspektiv på världen.”

Med en bakgrund i Sverige, Iran, Tyskland och Finland väver Veisari samman spår av intryck och bitar av kunskap. Det är spår av geopolitiska omvälvningar, speglingar av vatten som metaforiskt sammanlänkar kontinenter. Med breda språkkunskaper borrar hon sig in i kulturer och uttryckssätt och finner där de spår av skärvor hon plockar upp för att fortsätta insamlandet av det som utgör den växande grunden för hela konstnärskapet.

Laleh Kazemi Veisari är född 1983 och verksam i Stockholm. Hennes konstnärliga process är tvärvetenskaplig, engagerar samarbetsprocesser och utforskar det imaginära genom uttryck som måleri, teckning, skulptur och skrivande. År 2019 utexaminerades hon från Konstfack i Stockholm. Sedan tidigare har hon en masterexamen i tvärvetenskapliga studier från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet samt en kandidatexamen i nationalekonomi från London School of Economics and Political Science.
Läs mer.

Festival: Reclaiming Futures – Storying change.

2 april
Stora salen

En eftermiddag med film, samtal och olika kreativa uttryck som utforskar vår förmåga att förstå oss själva som subjekt i relation till djur, natur och miljö och till människor på vår planet - och när vi tänker på våra möjliga framtider. Festivalen är planerad och genomförd i samarbete med ungdomar, bland andra Färgfabrikens ungdomsråd. En del av samarbetsprojektet Reclaiming Futures - Storying Change.

Åke Pallarp – Upprymd

30 april – 25 september
Stora salen

Färgfabriken uppmärksammar ett rikt och komplext konstnärskap som på ett intrikat sätt väver samman humor, poesi och ett stilla allvar som hela tiden söker sig framåt, med inspiration från sin samtid. Utställningen är en större presentation av konstnärens verksamhet, producerad av Färgfabriken i samarbete med Åke Pallarps familj.

Åke Pallarp (1933–2013) rörde sig mellan måleri, skulptur, och arkitektur. Ofta utgick han från vardagsting som han tog sig an på ett fantasifullt, poetiskt och underfundigt sätt. I hans konst kan vi spåra ekon av den urbanisering Sverige gick igenom från 1950-talet fram till konstnärens död på 2000-talet, genom kontrasten och mötena mellan stad och landsbygd. Pallarp arbetade nära Sveriges ledande arkitekter och genomförde med dessa ett flertal offentliga verk vars skisser och dokumentation också ingår i utställningen. Ett exempel är tunnelbanestationen Stadion i Stockholm som han gestaltade i samarbete med konstnären Enno Hallek. Utställningen visar förutom måleri, teckningar, ready-mades och skulpturer även delar av Åke Pallarps samarbete med Marie Louise Ekman, som skådespelare i hennes filmer och genom de affischer han gjorde till många av hennes filmer.


Tove Kjellmark: Hästen, roboten och det omätbara

15 oktober till 27 november
Stora salen

Allting börjar med en rörelse. Fragment från en rad skeenden gestaltas, likt ett liv som först uppstår och sedan tynar bort, men som också övergår i något nytt. Kjellmark utforskar och utmanar de gränser som separerar "människa" från "djur" och "människa” från "maskin". Utställningen kommer utvecklas kontinuerligt, med utgångspunkt i samspel och samarbete mellan människa, djur och teknologi. Den är sprungen ur två års arbete med det konstnärliga forskningsprojektet “Hästen, roboten och det omätbara”, med stöd från kulturbryggan.

Pågående och återkommande projekt:

The Exhibition Case av Flat Octopus

Pågående, i utställningsmontern i Färgfabrikens butik

The Exhibition Case är ett satellitutställningsprojekt curerat av Flat Octopus, i form av ett mini-galleri inhyst i en glasmonter. Verken byts med jämna mellanrum. Flat Octopus är ett internationellt konstnärs- och curatordrivet kollektiv i Stockholm, initierat 2019. Flat Octopus anordnar utställningar i olika lägenheter belägna i Stockholm samt externa samarbeten och projekt. Genom The Exhibition Case får Färgfabrikens besökare möjlighet att ta del av nya konstnärliga uttryck i ett koncentrerat format.


Open Studio

i projektrummen

Färgfabrikens Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Färgfabriken bjuder in olika spännande kreatörer att under en tid ta över våra projektrum. Program meddelas senare. Läs mer.


___________________

Bilder uppifrån:

  1. Repetition av Koreograferna i regi av Mats Flink, foto Thomas Zamolo 2021
  2. Ensemblen för skolföreställningen Planet B, foto Björn Carlén 2021
  3. Porträtt av Laleh Kazemi Veisari i ateljén, fotograf Märta Thisner, 2021
  4. Porträtt av konstnären som varg, 1968, Åke Pallarp, foto Sture Pallarp
  5. Tove Kjellmark: Hästen, roboten och det omätbara, processbild 2021