Bild — 2022-04-22 09:26:52

Färgfabrikens stora sal

Färgfabrikens stora utställningssal, en före detta fabrikslokal med kolonner och balkar i gjutjärn.

Licens: Media Use
Av:
Filformat: JPG