ADA Mostar

Centre for Architecture, Dialogue and Art

Projektet genomförs med stöd från

Utrikesdepartementet

Staden Mostar

Lindéngruppen

Joacim Díaz Björk