Very Very Gold – Ett arbete i gränslandet mellan upplevelse, teknologi, konst, produkt och materialstudier


12 oktober 2017 19 november 2017

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken

Konstnärer: Michel Bussien, Farvash Razavi och Nandi Nobell


Under 2017 kommer Färgfabriken berikas av ett ”creative residency”-samarbete med konst/design-trion Very Very Gold. Gruppen tar över ett av våra projektrum, där de kommer att arbeta med egna projekt och utställningar, men också bidra på olika sätt till Färgfabrikens övriga verksamhet.


Very Very Gold arbetar i gränslandet mellan upplevelse, teknologi, konst, produkt och materialstudier. Mötet mellan vetenskap, fiktion, design och konst är en naturlig del i deras arbete. Systemdesign och utforskandet av produktionstekniker intresserar alla tre. Studion har inte en färdig riktning och följer inte något exakt måtto – även om ett kritiskt undersökande av samtiden med inspiration från visioner om framtiden är återkommande. I de flesta fall skapar Michel Bussien, Farvash Razavi och Nandi Nobell individuellt sina verk, produkter och uppdrag men aldrig utan att förädla varandras arbeten  – genom delade perspektiv, analys, referens och innovation.

Projektrummet på Färgfabriken blir ett magiskt vitrinskåp – genom uppvisandet av en process blandat med färdiga artefakter och konstverk blir live-in utställningen en tankeställare för Very Very Golds medlemmar och för Färgfabrikens besökare.

Kalendarium

Läs mer här

Om Very Very Gold

”Vi vill föra framtiden till nuet – att skjuta upp teknologi samt produkter, upplevelser och förvandlingar därav måste motverkas. Mötet mellan vetenskap och design/konst är en naturlig del för oss i vårt arbete.

Analog Hacking  – att utnyttja parametrar inom ett befintligt system  – för att på så vis använda ett regelverk mot sig självt är något Farvash Razavi arbetar allt mer med.

Växande smycken som när  – Farvash Razavi arbetar poetiskt och samtidigt oerhört multidisciplinärt genom att föra samman olika vetenskapliga framsteg med estetiska kvalitéer som gör dem önskvärda i finrummet. Till exempel med bakterier som bygger cellulosa till ett smycke  – i en lösning full av vitaminer som sedan kan fungera för att hela skadad hud.

Människan är natur  – vare sig vi vill det eller ej. Michel Bussien arbetar mycket med hur vi som varelser är en del av naturen  – och således är alla former av produkter och restprodukter vi lämnar kvar också natur – även om den inte synkroniserat fungerar med övrig natur. Djur och natur använder Michel som byggstenar i de skapelser som får växa fram organiskt och lekfullt.

Medvetandet som material  – Nandi Nobell jobbar allt som oftast med att använda det fysiska rummet och objekt som rekvisita – själva upplevelserna som resulterar är ändå immateriella menar han. Narrativ, skulpturala miljöer och rumslighet i stort, samt en tydlig
känsla för den subjektiva upplevelsen är återkommande element i hans verk.

Very Very Gold arbetar med kombinationer av teknologier och metoder – gamla som nya. Vi är välorienterade i allt ifrån VR och 3D-printing, till kemisk mikroetsning; hologram och garvning. Tillsammans har vi en oerhörd massa erfarenheter med plaster och inte minst cellulosa i olika skepnader  – bland annat för olika företag, med flera långa samarbeten.

Teman och projekt ur VVGs produktion

Analog Hacking

CUP IRAN ANALOG HACKING BY SWEDISH HEARTISTS
Projekt: Farvash Razavi
Photo: Patrik Engström

Bio Jewelry

SCALE OF EXISTANCE  – ARE YOU NOURISHING YOUR ENDORSMENT OR ENDORSE YOUR NOURISHMENT?
Projekt: Farvash Razavi
Photo: Andreas Larsson

Human Nature

STOMACH LAMPS
Projekt: Michel Bussien
Photo: Åsa Liffner

Micro Optics

MICRO OPTICAL EXPERIENCE
Projekt: Farvash Razavi
Photo: Patrik Engström

Mind As Material

THE SUBJECTIVES SUITES AND MEMORIES OF AIR
Project: Nandi Nobell
Photo: Patrik Engström

The Future In This Present

THE SUPERHERO AND THE DJ
PROJEKT: Nandi Nobell & Farvash Razavi
Illustration: Farvash Razavi

Foto av: Farvash Razavi, Hanna Sillén.
Foto av: Farvash Razavi, Hanna Sillén.
Foto av: Farvash Razavi, Hanna Sillén.
Michel Bussien
Nandi Nobell: The Impossible is Behind Me

Relaterat

Samarbetet medkonst- och designgruppen Very Very Gold 2017 var det som inledde projektet Open Studio. Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra. Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.


Sponsorer