urSinnen  – Ett möte mellan spädbarnsforskning och konst


20 september 2014 30 november 2014

Grupputställning
Stora salen och projektrummen

Medverkande: Bigert & Bergström, Candice Breitz, Simon Heijdens, Lundahl&Seitl, Lars Siltberg, Goran Kajfes och David Österberg, Nina Katchadourian, Ebba Matz och Kevin Schmidt, Leif Brodersen

Curator Mats Bigert


Utställningen urSinnen på Färgfabriken är ett möte mellan spädbarnsforskning och konst. Ny banbrytande spädbarnsforskning lär oss mer om den vuxne människans känsloliv, moralbegrepp och estetiska upplevelse. Vilka frågor ställer spädbarnsforskarna idag? Hur tänker konstnärer om att skapa konst som inkluderar ett spädbarns sinnliga sätt att närma sig ett verk?


Att ta del av kultur är en demokratisk rättighet utan åldersgräns. Konstverken i utställningen erbjuder en mötesplats där både barn och vuxna kan göra en gemensam erfarenhet på lika villkor. UrSinnen vill förmedla en konstupplevelse som är giltig för alla, oavsett ålder och förkunskaper.

Om de medverkande

De svenska konstnärerna Bigert & Bergström har samarbetat i snart 30 år och har producerat en lång rad projekt där människans relation till natur och teknik är central. Till utställningen samarbetar de med två elever från KTH som gör sitt examineringsarbete på en skulptur som till formen är en interaktiv och taktil tentakel som besökarna kan ligga och sitta på. Den styrs av beröring och dess vågform sätter tankar och känslor kring kommunikation i rörelse.

Candice Breitz är en sydafrikansk videokonstnär som bor och arbetar i Berlin. I utställningen visar hon de kanadensiska enäggstvillingarna Natalie and Jocey Tremblay sida vid sida i en stereoskopisk videoinstallation. En fascinerande bild av två människors sammanflätning växer fram i en berättelse om hur vår egen spegelbild och persona skapas i samspel och genom speglingar med den andre.

Simon Heijdens är en holländsk designer och konstnär som är bosatt och verksam i England. Han har blivit mycket uppmärksammad internationellt för sina kinetiska och interaktiva ljusskulpturer och projektioner. Hans verk i utställningen utgörs av en glasbehållare fylld med vätska i vilken en ljusstråle oförklarligt tecknar och fäller ut färg. Som om en bläckdroppe släppts i ett glas med vatten.

De svenska konstnärerna Lundahl och Seitl har rönt stor uppmärksamhet de senaste åren med deras vandringar genom olika institutioner där platsens själ förändrats genom olika berättelser. Besöket till utställningen inleds med just en sådan resa där konstnärerna skapat en installation i form av en lång korridor där besökarna får lägga sig ner på en plattform som sakta skjuts genom mörkret in i utställningen. En resa genom tid och rum samt en födelse in i en upplevelse. Genom att lägga besökarna i horisontellt läge löser konstnärerna även upp en gräns för hur vi klassiskt förhåller oss till konstens rum. Här kan både spädbarn och vuxna människor möta konsten på ett likvärdigt plan då de sakta skjuts genom mörkret, och föds in i utställningen.

Lars Siltberg är en svensk konstnär som bland annat intresserar sig för kroppens utveckling i en teknologisk omvärld. Centralt i hans videoarbeten är mötet mellan drömmar om en ny värld och teknikens eller kroppens eventuella väg dit. I utställningen visar han ett videoverk som projicerar en ström av nya livsformer. En grön hudliknande massa rör sig, växer och vrids.

Goran Kajfes och David Österberg är två svenska musiker som via ett stort nätverk och musikalisk experimentanda arbetar med en mängd olika uttryck. De medverkar i utställningen med en batysfär, en klotformad metalltank besläktad med de ubåtar som bl.a. Jacques Cousteau använde sig av för att dyka ner i djuphavsgravarna, de få platser på jorden som fortfarande är outforskade.

I amerikanska konstnären Nina Katchadourians värld får bilder och fenomen nya betydelser då de kopplas ihop på oväntade sätt. Till urSinnen har Nina arbetat med ett nytt verk som hänger i utställningens nav, det centrala rum som lånat sin form av bläckfiskens tre hjärtan.

I svenska konstnären Ebba Matz installation får besökaren krypa in under en trattformad paviljong av rött segel och vitt fallskärmstyg som hänger ner genom konsthallens hela höjd. Besökaren fångas här i en taktil sugkopp och får där finna sig i att bli smakad och känd på, samt undersökt av konstverket självt.

Kevin Schmidt är bosatt och verksam i Vancouver, Kanada. Hans verk EDM-House är en videoprojektion som visar ett öde hus som byggts om till en programmerbar ljusinstallation. Huset blinkar och blixtrar i takt med ett klassiskt elektroniskt dansspår likt en hjärnforskares experiment med fluorescerande protein i mushjärnor som ger upphov till lysande tankar och idéer.

Dokumentation och program

Den interaktiva e-boken
Till urSinnen hör också en interaktiv e-bok som erbjuder en fortsättning på besöket. I den möter läsaren konstnärerna bakom verken och texter skrivna av forskare från olika discipliner bl. a Tor Wennerberg, psykolog och författare till boken ”Själv och tillsammans”, Suzanne Osten, regissör och författare, delar sina erfarenheter kring barnet och mötet med konsten. I e-boken medverkar också forskare från Uppsala Barn och babylab, filosofer, och spädbarnsterapeuter.

Både konstnärlig och naturvetenskaplig forskning visar att spädbarn kan tillgodogöra sig genomarbetad samtida konst. De senaste rönen inom internationell hjärnforskning pekar på att människans förmågor till kreativitet och improvisation grundläggs redan i spädbarnsåldern. Barnets tillvägagångsätt att begripliggöra sin nya värld kan jämföras med konstnärens och forskarens lust att utforska hittills okänd terräng där visioner och hypoteser outtröttligt prövas mot verkligheten om och om igen.

UrSinnen Live bjuder in dig till ett eget utforskande kring de frågor som utställningen berör och gestaltar. Hur upplever vi världen innan vi har ett språk? Varför leker människan och skapar konst? Vilka frågor ställer forskarna om små barn? Hur är vår syn på spädbarn idag? Vi har bjudit in konstnärer, forskare och författare som ger sina perspektiv på frågor om hur vi upplever världen med våra sinnen och känslor. Vi läser, förstår, tolkar och samspelar med omvärlden från det ögonblick vi föds. På Färgfabriken erbjuder vi även specialvisningar av utställningen för olika besökargrupper.

Program
Läs mer här!


Relaterat

Utställningen är ett resultat av diskussioner och experiment som påbörjades hösten 2011 i samarbete mellan Färgfabriken, Artikel 31, Uppsala Barn och Babylab och HDK i Göteborg.

Anette Andersson är medgrundare av föreningen Artikel 31. Föreningen undersöker förutsättningarna för hur barn kan utöva rättigheten i artikel 31 om att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.


I samarbete med

Artikel 31


Med stöd från

Allmänna arvsfonden