Upptäck höstens program – Samtal, föreläsningar, workshoppar


26 augusti 2023 26 november 2023


Program hösten 2023
Läs mer via länkarna till varje programpunkt, föranmälan krävs i vissa fall.

26 augusti 11.00–18.00: Vernissage och trädgårdsfest. Vi öppnar höstens utställningar whatever lives down och Moulding Nature. Även invigning av vår urbana trädgård som vi etablerat tillsammans med Färgfabrikens kafé.

16 september 15.00: Konstnärssamtal med nabbteeri. Moderatorer: Emilia Rosenqvist och Daniel Urey.

26 september: Miljökommunikationsdagen. I samarbete med Mistra Environmental Communication.

27 september 17.00–18.00: Trädvandring runt Lövholmen. Med Anna-Maria Hellner, projektledare inom stadsplanering.

7 oktober 16.00: Föredrag med Elin Unnes, författare och trädgårdsprofil.

9 oktober 16.30–18.00: Färgfabrikens ungdomsråd. Men vi då? Lövholmens framtid ur ett ungdomsperspektiv.

11 oktober 15.00–17.00 Claude glass-vandring med Björn Lundell och Jacob Erixson.

17 oktober 14.00–16.00: För unga är hopp ett svårt arbete. Samtal om forskningskommunikation, medborgarhumaniora och konst som utgår från projektet Reclaiming Futures.

23 oktober 23 oktober 16.30–18.00: Färgfabrikens ungdomsråd. Att gräva där man står. Om konstnärliga strategier och hållbarhet utifrån utställningen whatever lives bends down.

6 november 16.30–18.00: Färgfabrikens ungdomsråd. Miljökonflikter och symbioser. Vi ser på utställningen Moulding Nature

9 november 18.00: Föreläsningskväll med Annalisa Metta, professor och landskapsarkitekt, och Carl-Johan Olsson, intendent för 1800-talsmåleri på Nationalmuseum

22 november 18.00: Föreläsningskväll med Leone Contini, konstnär, filosof och kulturantropolog.

26 november 14.30-18.00: Färgfabrikens ungdomsråd.

26 november: Finissage med inbjudna gäster.


Relaterat

Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård – bortom den mänskliga blicken. Arbetet tar form i utställningar och aktiviteter (föreläsningar, film, workshoppar med mera), och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. I fokus står trädgården bortom den mänskliga blicken. Läs mer!