Tyst vandring på Lövholmen


8 april 2022, 9 april 2022

Tyst vandring på Lövholmen


Välkommen att delta i ett rörelsebaserat konstverk! Den 8 och 9 april genomför den ideella föreningen Räserbyrån en tyst vandring på Lövholmen.


Tyst vandring är en produktion av den ideella föreningen Räserbyrån. Det är ett rörelsebaserat konstverk som rör sig i landskapet, på gränsen mellan stad och natur. Under vandringarna rör vi oss i grupp under tystnad för att skärpa våra sinnen och få nya perspektiv. Vi tar plats i det offentliga rummet och undersöker platser tillsammans. Vi följer några grundläggande idéer som utgör ramarna för konstverket; vi pratar inte med varandra när Tyst vandring har börjat, vi är uppmärksamma på varandra och stödjer de initiativ som dyker upp, vi försöker hålla ihop som grupp och lär av varandra. 

Lövholmen med sin historia av industri och hantverk står inför stora förändringar. Dess läge nära Stockholms innerstad med närhet till både vatten och natur skapar spännande möjligheter inför framtiden. Platsen är undersökt under årtionden av otaliga studenter och kurser från olika discipliner, antikvariska genomgångar, skisserade strukturplaner och så vidare. Tyst Vandring ger oss ett annat perspektiv, en möjlighet att återupptäcka platsen som kompletterar och kanske hittar nya samband, som utgår från människan och vår närvaro som kroppar i det fysiska rummet. 

Initiativtagarna till Tyst vandring är Katarina Eriksson, Ingo Reulecke och Per Sacklén, dansare/koreografer med erfarenhet från olika områden av performativ konst så som scenkonst, platsspecifikt, improvisation, och experimentella samarbeten mellan olika konstformer. De har också arbetat med community dans och som lärare i rörelsepraktiker både för professionella dansare och amatörer.


Relaterat

Tyst vandring är del av Kvadrennalens program. Ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Läs mer om Kvadrennalen här!


Med stöd från

Konstnärsnämnden