Planera för grönska – Trädvandring runt Lövholmen


27 september

Välkommen till en vandring med Anna-Maria Hellner, projektledare inom stadsplanering!
Onsdagen den 27 september 17.00–18.00

Samling vid entrén till Färgfabriken, ingen föranmälan 


Planeringen för Lövholmens omvandling från industriområde till bostadsområde har pågått länge. Nu finns en detaljplan som du som medborgare kan lämna synpunkter på.

Välkommen till en trädvandring ledd av Anna-Maria Hellner, projektledare inom stadsplanering som fördjupat sig i Lövholmens utveckling från ett grönt perspektiv. Vi ser och samtalar om hur träd och grönska får ta plats i ett framtida Lövholmen.

Hur tas den befintliga grönskan och träd tillvara i det nya förslaget? Vilka krav på grönska kan en ny stadsbildning förväntas ha?

Vandringen sker dagen efter ett samrådsmöte 18.30–20.30 på Lustikulla konferens och event. Där presenterar stadsbyggnadskontoret förslaget och allmänheten kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådstiden pågår fram till den 16 oktober. Färgfabriken är en av instanserna som kommer att lämna ett remissvar.

Läs mer om processen kring det nya förslaget!


Kontakt

Jessica Rydén
Kommunikatör
jessica@fargfabriken.se