Tobias Sjöberg Fria Radikaler


9 april 2015 3 maj 2015

Utställning och performance
Projektrummen, Färgfabriken


En utställning som kretsar kring gränsöverträdelser och rörelsefrihet.


Gränsen är upplöst, rörelsen är fri!

Utställningen Fria Radikaler kretsar kring gränsöverträdelser och rörelsefrihet. 
Genom att arbeta med levande material som förändras i kontakt med sin omvärld, vill utställningen väcka tankar som kan relateras till såväl existentiella idéer om övergången mellan materiella och immateriella tillstånd, som till dagspolitiska och samtida verkligheter, där det personliga förhållandet till en gräns kan bli en fråga om vi och dem, jag och du, liv och död.

Vad är en fri kropp? Utställningens centrala verk är en serie skulpturer med titeln Freikörperkultur (fri-kropps-kultur). Serien är utarbetad av arrangerade livsmedel, bestående av syre, salt, socker och fett (grädde). Skulpturerna är omsorgsfullt utformade som repetitiva mönster, på fri hand spritsade i en enda utdragen rörelse, på speglar över utställningsrummets golv. Verken har en utmätt livslängd och befinner sig, genom sitt innehåll, i en ständig gränsöverträdelse, på väg mot transformation. Samtidigt som de också kan ses som ett slags nödpaket innehållande allt som en människokropp behöver för att överleva.

Tobias Sjöberg arbetar ofta med reaktionsbenägna material, eller situationer, som har en inneboende motrörelse. Ofta är själva handlandet, akten, som föregått verkens tillkomst påtagligt närvarande. Verken i utställningen på Färgfabriken kan associeras till såväl lek som överlevnad, ett ordnande av själva livsmedlet och livsrummet. Samtidigt kan de liknas vid symboler, territoriella avgränsningar, eller som fallna fanor i strid mot de omgivande ”Fria Radikalerna” (syret). Till utställningen hör också ett performance-verk som framförs under vernissagedagen där föräldrar och barn gemensamt samlas kring unisona rörelsemönster i Färgfabrikens takvåning.


Konstnärssamtal och boksläpp

Konstnärssamtal mellan Tobias Sjöberg & Gunnar Olsson (professor i ekonomisk geografi, Uppsala Univeristet)  Samtalet leds av curator Jonatan Habib Engqvist. I samband med samtalet är det även release för antologin Freikörperkultur, med bilder av Tobias Sjöberg samt texter av Gunnar Olsson (geograf), Jonna Bornemark (filosof) och Lukas Sålby (författare). Boken är en samproduktion med förlaget Arvinius + Orfeus Publishing AB (www.arvinius.se).

Antologin Freikörperkultur finns att köpa i Färgfabrikens butik.

Relaterat

Tobias Sjöberg visade verket Revolutioner på Färgfabriken Norr i Östersund 2010.