Tänk dig en trädgård här!


26 augusti 2023 26 oktober 2023

Gården, Färgfabriken

Invigning 26 augusti kl 12.00 i samband med öppningen av höstens utställningar.


Det finns inte mycket till trädgård i industriområdet Lövholmen där Färgfabriken verkat sedan 1995. Å andra sidan så finns det många tecken på att naturen tränger sig igenom de hårda asfalterade ytorna. På väg in till Färgfabriken blir vi påminda om detta. Den hårda och ogästvänliga miljön mellan staketet och vägen trycks sakta undan när björkarna växer till sig, de låter sig inte tystas. Och det samma gäller (o)gräset eller maskrosen, inte tänker de bli tystade heller.

En ensam björk mellan husets stenmur och asfalten.

Inspirerade av växtkraften tog konsthallen tillsammans med restaurangen i huset våra första steg mot en egen gemensam trädgård under våren. En trädgård som delvis skulle kunna förse konsthallen med organiskt material till höstutställningen med den finska konstnärsgruppen nabbteeri men även kunna hamna på våra besökares tallrikar. Restaurangen har sedan dess registrerats som livsmedelsanläggning med primärproduktion vilket innebär att växterna som odlas i vår trädgård också kan serveras.

Samplantering i odlingsbäddbädd nummer 3.

Men den främsta drivkraften är ändå att vara en grön ö på denna plats som präglats av industri under ett och ett halvt sekel och som planeras för en framtida extremt tät bostadsbebyggelse. Kan man tänka sig en trädgård här? Och för vem? Marken har förvisso sanerats, men täcks till största del av asfalt. Vår trädgård behövde därför begränsas till olika byggda konstruktioner ovan jord. En kompakt lådträdgård där vår trädgårdscurator Lisa Stigsdotter Ekstrand samplanterat enligt permakulturens principer.

Markytorna på Lövholmen är hårda, varpå en kanin har valt att flytta in i en av odlingslådorna.

Skatorna följer vårt arbete med anläggningen för att när vi vänder ryggen till undersöka det vi stoppat i jorden. Kaninerna som trafikerar området har även de hittat till våra odlingslådor för att inte nämna alla stora och små insekter som lever av och på de olika växterna. Vi har för första gången sett en kålfjäril på Lövholmen.



Relaterat

Färgfabriken har sedan 2020 utforskat olika tolkningar och relationer till trädgården. Under hösten 2020 aktiverade vi ett flertal medverkande workshops med ungdomar i Stockholm, Skellefteå och Virserum kring gräs och ogräs. Detta gjordes i samarbete med Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och forskaren Nico Carpentier.

Under hösten 2022 öppnade Färgfabriken utställningen Symbiosis. Inför denna utställning reflekterade vi inte bara över landskap, vatten och våra städer, utan också de teknologiska och ekonomiska system som vi skapat för att dämpa människans påverkan på planeten. De planetära begränsningar gjorde sig ytterst påminda och det gjorde även behovet av att förstå och närma sig jorden som en enda stor trädgård, den planetära trädgården.

Under 2022 fortsatte Färgfabriken samarbetet med Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och Nico Carpentier inom ramen för Mistra Environmental Communication. Här kom vi att undersöka trädgården utifrån makt och kontroll över naturen, men också hur trädgården kan få en större agens i tider av minskad biomångfald. Allt detta kulminerar under 2023 med flera utställningar och program på temat.

Läs mer om vårt pågående arbete med Trädgård – Bortom den mänskliga blicken.